Gezinshereniging

Weer samen zijn met je familie

Als je vlucht uit je land, laat je niet alleen noodgedwongen je spullen achter, maar soms ook je man, vrouw of kinderen. Wist je dat je met een verblijfsstatus recht hebt op het aanvragen van gezinshereniging? Wij ondersteunen jou bij het opstarten van deze procedure.

Aanvragen gezinshereniging

Wanneer je als statushouder een verblijfsvergunning hebt gekregen kun je een aanvraag indienen voor gezinshereniging. Dat betekent dat je je in Nederland wilt herenigen met je gezinsleden die nog in het buitenland verblijven. Vanaf de datum van beschikking heb je hiervoor drie maanden de tijd.

De gezinsherenigingsprocedure is vrij ingewikkeld en bestaat uit veel verschillende stappen. Het kan enkele maanden tot jaren duren voordat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) beslist over jouw aanvraag.

Hoe kunnen wij jou helpen

De vluchtelingenwerkers van Sociom kunnen jou ondersteunen door:

  • Het geven van informatie over de procedure van gezinshereniging;
  • Het invullen van het aanvraagformulier voor gezinshereniging;
  • Het monitoren van het aanvraagproces van gezinshereniging;
  • Het namens jou onderhouden van contact met de IND.

Je gezin komt aan

Wanneer de aanvraag voor gezinshereniging wordt goedgekeurd door de IND mag jouw gezin naar Nederland komen. Wij regelen samen met jou en de betrokken ambassade(s) dat jouw gezinsleden hierheen kunnen vliegen.

Adressen

Boxmeer

  • Boxmeer, , Boxmeer

Cuijk

  • Cuijk, , Cuijk

Grave

  • Grave, , Grave

Land van Cuijk

  • Cuijk, , Cuijk

Mill & Sint Hubert

  • Mill en Sint Hubert, ,

Sint Anthonis

  • Sint Anthonis, , Sint Anthonis


Snel naar