Coronabeleid

Wij blijven in contact

Het sociaal werk van Sociom behoort tot de cruciale beroepen. Dat betekent dat onze dienstverlening doorgaat, ondanks de op dat moment geldende maatregelen.

Afspraken en activiteiten
Voor afspraken zullen we altijd de afweging maken of deze live of online moeten plaatsvinden. Dat doen we uiteraard ook in overleg met jou. De enige uitzondering hierop zijn groepsactiviteiten die niet persé noodzakelijk zijn. De sociaal werker die de (groeps)activiteit organiseert zal altijd tijdig communiceren of iets doorgaat of niet en of dat live of online is.

Maatregelen handhaven
Het blijft belangrijk om voorzichtig te blijven, want het coronavirus is nog niet weg. Wij zullen ons voor alle medewerkers, vrijiwilligers en bezoekers maximaal inspannen om de maatregelen te handhaven die vanuit de Rijksoverheid gelden.

Op al onze locaties hanteren we de basisregels van de Rijksoverheid:

  • Was je handen wassen regelmatig
  • Hoesten/niezen in de elleboog
  • Schud geen handen
  • Houd 1,5 meter afstand
  • Draag een mondkapje in de openbare ruimten
  • Let op de hygiëne
  • Laat je testen bij klachten

Coronatoegangsbewijs (CTB)
Voor de dienstverlening van Sociom hanteren wij geen coronatoegangsbewijs.