De toekomst van prettig ouder worden in Land van Cuijk

  • 6 oktober 2022

Op donderdag 29 september was de werkconferentie: Prettig ouder worden – hoe doen we dat in het Land van Cuijk?

Per 1 januari 2022 was de herindeling van 5 gemeenten tot 1 gemeente Land van Cuijk (LVC). Dat moment is door de afzonderlijke stichtingen die zich richten op welzijn ouderen in LVC gekozen om een nauw samenwerkingsverband aan te gaan: Welzijn Ouderen Land van Cuijk. Zij zijn initiator geweest van deze conferentie, ondersteund door de KBO, de gemeente en Sociom.

Werken aan drie doelen

Tijdens de werkconferentie werd aan 3 doelen gewerkt:

  • Inventariseren wat speelt in het leven van ouderen
  • Bouwstenen vergaren voor een gemeentebreed ouderenbeleid
  • Voeding geven aan het versterken van de samenhang tussen formele en informele organisaties in het ouderenbeleid

Onder de bezielende leiding van facilitator (dagbegeleider) Aria Merkestein waren 80 mensen van 40 organisaties aanwezig in Myllesweerd in Mill. Met plenaire sessies en deelgroepen is stil gestaan bij het verleden (periode 2000 tot 2022), het heden (2022) en de toekomst (2023 en verder)

Het was een lange dag, maar die heeft veel opgeleverd. Zoals een tijdlijn tot nu toe, een mindmap (gedachtenkaart) over het heden en een overzicht van waarden en ideeën voor de toekomst.

Het verslag van deze hele dag, is binnenkort terug te lezen. Op deze manier kan iedereen die de conferentie gemist heeft alsnog meelezen. En, belangrijker nog, meedenken over hoe we ideeën in uitvoerbare en noodzakelijke plannen om kunnen zetten. Alle aanwezigen en alle organisaties die betrokken willen zijn bij het werken aan de doelen kunnen in de komende tijd aansluiten.

Sociom was met een aantal medewerkers aanwezig. Het was voor ons in elk geval waardevol om met zo veel verschillende organisaties, vrijwilligers en betaalde krachten (opnieuw) kennis te maken. We hebben veel mensen gezien die met kennis van zaken en betrokkenheid meepraatten, samen willen werken om de toekomst leefbaar te maken voor de groter wordende groep ouderen.

Ander nieuws

  • Calendar25-JUNI-2024

Formulierenbrigade start

  • Calendar20-JUNI-2024

Kern vd Week: Sociom komt naar je toe!

150 Gerelateerde