Gamen tegen geweld

  • 27 februari 2023

Vorig jaar telde Nederland zo’n 70 steekincidenten onder jongeren. Dit geweld lijkt zelfs toe te nemen. Zo namen de jongerenwerkers van Sociom vorig jaar nog meerdere keren messen in beslag. Zelf bij jongeren van 11 jaar. Zodoende kwamen wij in contact met Susan Rozemeijer. Zij wees ons op het project van welzijnsorganisatie MEE & de Wering. Sociom besloot dit project financieel te ondersteunen in de ontwikkeling, waardoor deze interventie voor ons vanaf maart in te zetten is.

VR-Game ReAction tegen geweld

Jongerenwerkers uit Den Helder besloten dat er iets moest gebeuren om het steekgeweld een halt toe te roepen. Ze besloten een preventieve tool te maken op het eigen platform van jongeren: gamen. Samen met jongeren uit Den Helder ontwikkelden ze het prototype van de VR-game ReAction tegen steekgeweld onder jongeren. De verhaallijn is door de jongeren, jongerenwerkers en de gamebouwers samengesteld- en gebaseerd op eigen ervaringen. Jowi is een van deze ervaren jongerenwerkers. Hij is op jonge leeftijd neergestoken- en speelt een avatar in de game. Na ruim drie jaar ontwikkelen, de financiering- en het testen van de game (met ruim tachtig jongeren uit drie provincies) is het zover: ReAction is klaar om te spelen met jongeren.

Instructies van deze VR-Game

De speler draagt een VR-bril en komt voor situaties te staan, waarbij hij meerdere keuzemomenten heeft. Verschillende jongeren hebben meegedacht over deze verhaallijnen en hebben geput uit hun eigen ervaringen. Tijdens het spelen van de game kunnen anderen meekijken en advies geven over de keuze van de speler. Hierdoor ontstaat er ruimte voor een morele discussie. Het is dus niet zomaar een spel. Het wordt gebruikt als hulpmiddel om een goed gesprek te voeren. De reacties uit de testfase zijn positief te noemen.
Het spel speel je niet zomaar met alle kinderen. Uiteraard weten wij als jongerenwerkers met welke jongeren en wanneer we dit zinvol kunnen inzetten.

De lancering

Onlangs was de officiële lancering bij Hogeschool Inholland in Haarlem. Deze dag werd druk bezocht met onder andere wethouders en de burgermeester van Zaanstad en een afgevaardigde van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Tevens medewerkers uit het werkveld zoals jeugdreclassering, beleidsmedewerkers Openbare Orde en Veiligheid van verschillende gemeenten- en natuurlijk veel jongerenwerkers. Wij kijken ernaar uit om deze interventie te kunnen gebruiken, binnen onze organisatie met onze collega’s en ketenpartners.

Ander nieuws

  • Calendar04-JUNI-2024

Lotgenotengroepen Marikenhuis

  • Calendar04-JUNI-2024

Update – West Maas en Waal

148 Gerelateerde