Kwaliteitslabel voor Sociom verlengd

  • 28 juni 2021

Onlangs heeft Sociom voor twee jaar een verlenging gekregen van het Kwaliteitslabel van Sociaal Werk Nederland. De inzet en werkwijze van alle medewerkers, vrijwilligers en stagiaires is door CIIO, een certificerende instantie, eind april door middel van gesprekken getoetst en positief beoordeeld.

Sterk Sociaal Werk
Het Kwaliteitslabel staat symbool voor Sterk Sociaal Werk en is gebaseerd op de gezamenlijke waarden van de branche. Deze zijn vertaald in de Branchecode Sociaal Werk. Daarnaast bevat het label een set toetsbare normen, die zijn ingedeeld in de onderdelen vakmanschap, dienstverlening en organisatie & bestuur. Certificering en registratie hebben betrekking op alle onderdelen van onze organisatie.

Sterke punten
Medewerkers van CIIO vinden het sterk dat Sociom samen met de opdrachtgever de brede opdracht heeft geformuleerd en dat deze zijn opgemaakt in overzichtelijke Business Model Canvassen. Daarnaast geven zij onze medewerkers complimenten over de manier waarop ze omgaan met hun positie in zowel een vakgroep als een gebied, en hoe ze elkaar weten te vinden voor een multidisciplinaire kijk. Het zijn zelfbewuste professionals die zoeken naar reflectie en nieuwe invalshoeken, aldus CIIO.

Een resultaat waar we erg trots op zijn! En een aanmoediging om ook de komende jaren actief aan kwaliteit te blijven werken.

Ander nieuws

  • Calendar25-JUNI-2024

Formulierenbrigade start

  • Calendar20-JUNI-2024

Kern vd Week: Sociom komt naar je toe!

150 Gerelateerde