Maatschappelijke diensttijd (MDT) in West Maas en Waal

  • 11 april 2023

De afgelopen weken zijn we druk aan de slag gegaan met MDT in West Maas en Waal. In samenwerking met de gemeente en Marcelino Thuis van Spectrum Elan zijn we begonnen aan dit avontuur waarin jongeren de kans krijgen om zich positief in te zetten voor hun omgeving.

Zo hebben we vanuit Sociom jongeren van de middelbare school en de groepen 8 van alle basisscholen een voorlichting gegeven over MDT en hoe zij hierin een rol kunnen spelen. Daarnaast zijn alle verengingen, contactpersonen en ketenpartners meegenomen in dit proces, om zoveel als mogelijk jongeren te bereiken en hen te motiveren hiervoor. Denk hierbij ook aan specifieke doelgroepen.

MDT, wat is dat dan precies?

Het MDT geeft jongeren een kans om zich positief te profileren in de samenleving vanuit hun eigen creativiteit. Zo krijgen zij de kans om vanuit hun talenten projecten te ontwikkelen en uit te voeren. Ook ouders, trainers, coaches kunnen bij een groep jongeren aansluiten om hen te ondersteunen. Het project moet realistisch en voor anderen van belang zijn. Uiteraard krijgen ze hier begeleiding bij van onder andere de jongerenwerker.

Nadat een groep van tien jongeren tussen de 12 en 30 jaar zich hebben aangemeld, krijgen ze drie trainingsbijeenkomsten. Tijdens deze training wordt het idee van de groep verscherpt en leren ze hoe ze hun kwaliteiten kunnen inzetten.

Na het opstellen van een plan van aanpak gaan we aan de slag om het project te realiseren. De jongeren zijn leidend in het hele proces. De betrokken volwassenen zijn ondersteunend hieraan.

Er is ruimte voor 10 projecten en per project is er maximaal € 1.000 beschikbaar! De projecten zijn voor het einde van juni 2023 gerealiseerd en geëvalueerd.

Inmiddels zijn er meer dan 15 projecten aangevraagd, maar nog niet alle aanvragen voldoen aan de gestelde eisen. Daarnaast kunnen sommige groepen samengevoegd worden. Tijdens dit proces kunnen jongeren ook leren van elkaar en breiden ze hun sociaal netwerk positief uit. De resultaten zullen we in een volgende editie delen.

Ander nieuws

  • Calendar04-JUNI-2024

Lotgenotengroepen Marikenhuis

  • Calendar04-JUNI-2024

Update – West Maas en Waal

148 Gerelateerde