Opstart socratische gesprekken

Interview met initiatiefnemer Willem Cranen

  • 11 juni 2021

Sociom Zin maakt al een tijdje gebruik van de socratische cafés die georganiseerd worden door mede-initiatiefnemer Willem Cranen. Socrates was een Griekse filosoof die meer dan 2000 jaar geleden gesprekken voerde volgens een bepaalde methode. “Stap voor stap ga je op zoek naar de diepere betekenis van begrippen als respect, tolerantie en eerlijkheid. De dialoog is de basis van de methode. Met en aan elkaar stel je vragen om een begrip beter te kunnen ontleden, om zo zonder vooroordelen en vanuit je eigen ervaringen de betekenis van het woord te doorgronden. Het resultaat daarvan is meer begrip voor en leren van elkaar, wat ten goede komt aan de samenleving”, legt Willem uit.

Een aantal jaar geleden is hij samen met Karel Jansen gestart met de Socratische Dialoog om momenten te creëren waarin inwoners in alle rust met elkaar dieper in kunnen gaan op alledaagse begrippen. “Tegenwoordig heeft iedereen haast en worden meningen vaak snel en ondoordacht geuit”, zegt Willem. “Tijdens een socratische dialoog gaan de deelnemers vanuit nieuwsgierigheid met elkaar in gesprek in plaats van te oordelen. Gemiddeld nemen zo’n 20 tot 30 personen per keer deel. We starten vaak met een inleiding over het begrip dat die avond centraal staat, bijvoorbeeld in de vorm van een filmpje met straatinterviews. Dan gaan de aanwezigen in kleinere groepjes van ongeveer 7 personen met elkaar in gesprek onder leiding van een ervaren gespreksleider. Tot slot worden dan de opgedane inzichten weer in de hele groep met elkaar gedeeld. Het gaat daarbij niet om het zoeken naar oplossingen, maar om wat iedereen voor zichzelf mee naar huis neemt uit de gesprekken.”

“We nemen vaak een onderwerp dat past bij de actualiteit. Zo hebben we het een keer gehad over het begrip ‘de goede burger’ met als basisvraag ‘wanneer ben je een goede burger?’. In dialoog gingen we met elkaar in gesprek over wat goed burgerschap eigenlijk betekent, hoe moeilijk het is om een goede burger te zijn, of je zelf een goede burger bent, of dat altijd zo geweest is en daar voorbeelden van geven. Of het bespreken van elkaars grenzen op het gebied van tolerantie te aanzien van bijvoorbeeld een hangplek. Dan komen onderliggende waarden naar boven en die met elkaar afstemmen, leidt tot een prettigere leefomgeving.”

Het plan is om na de zomervakantie de socratische cafés weer op te gaan starten. Willem: “Ik nodig iedereen van harte uit om deel te nemen.”

Op de website Socrates in Cuijk vind je meer informatie.

Meer informatie over Sociom Zin.

Ander nieuws

  • Calendar22-MEI-2024

De kracht van Welzijn op Recept

  • Calendar17-MEI-2024
  • Tag Relaties en scheiden

Tekeningenactie Scheidingsloket Sociom

147 Gerelateerde