Succesvolle bijeenkomst HulpNet Sint Hubert

  • 12 maart 2024

De informatieve avond op 27 februari in de Jachthoorn stond in het teken van het versterken van onze gemeenschap in het dorp en in de buurt. Mirthe Verberkt van Sociom gaf uitleg over het ‘hoe en waarom’ van een HulpNet / voorzorgcirkel. Trudy van den Broek van HulpNet Sint Hubert vertelde over de mogelijke ondersteuning bij het oprichten van kleinere hulpnetten onder de vlag van HulpNet Sint Hubert.

De opkomst was boven verwachting voor de werkgroep die dit initiatief ondersteunt, bestaande uit Netty Schuurmans, Truus van Bakel, Trudy van den Broek en Wilma Rongen. “We hebben veel mooie zinvolle tips gekregen waar we wat mee kunnen”, geeft ook Mirthe Verberkt aan. Uit de evaluatie van de pilot ‘HulpNet Tamboerstraat’ blijkt onder andere dat veel mensen bereid zijn hulp te geven, maar dat hulp vragen moeilijker is.

Verbinders

Tijdens de bijeenkomst werd onder andere gevraagd naar de rol van verbinders. Per HulpNet is het de bedoeling dat twee verbinders (coördinatoren) vraag en aanbod met elkaar verbinden. Dit moet het laagdrempeliger maken om discreet hulp te vragen, maar ook om ‘nee te durven zeggen’ als iets (op dat moment) niet passend is als je wel hulp wilt geven.

Positieve gezondheid

Het blijkt dat er in Sint Hubert al best veel bereidheid is om hulp te geven. Ook de positieve gezondheidseffecten van dit ‘vrijwilligerswerk’ worden door het publiek erkend. ‘Je kunt zowel je eigen gezondheid als die van een ander bevorderen door bijvoorbeeld een praatje te maken en op die manier eenzaamheid te verminderen.’ Er zijn al diverse mooie voorbeelden van incidentele hulp, die we zeker in stand willen houden en die zowel voor hulpgevers als hulpvragers positieve effecten hebben. Wel kunnen we samenwerking verder bevorderen.

Samenwerking

Indien er behoefte is aan meer structuur om mensen te betrekken of indien jouw omgeving behoefte heeft aan een nieuw HulpNet (een voorzorgcirkel), neem dan gerust contact op met mirtheverberkt@sociom.nl of met Netty Schuurmans (06-57 34 28 37) voor Sint Hubert. We zijn verheugd dat er al meerdere concrete verzoeken / ideeën tot stand zijn gekomen tijdens de informatieve avond. Ook werd de samenwerking met Zorgschakel Sint Hubert en de mogelijke samenwerking tussen verbinders onderling nadrukkelijk benoemd. Fijn dat zowel jong als oud betrokken wordt en bereid is om elkaar te helpen. Samen staan we sterker!

Ander nieuws

  • Calendar18-APRIL-2024

Jongerenwerk verrast burgemeester met uniek Monopoly-bordspel

  • Calendar16-APRIL-2024

Vrij Zwemmen voor Vrouwen gaat starten!

145 Gerelateerde