Uitdagend vrijwilligerswerk? Word buurtbemiddelaar!

  • 8 juni 2023

Buurtbemiddeling (onderdeel van Sociom) is een laagdrempelige aanpak om buurtgenoten in een conflictsituatie weer met elkaar in gesprek te brengen. De kennismakingsgesprekken met de buren (aan huis) en de bemiddelingsgesprekken (op een neutrale locatie) worden uitgevoerd door bemiddelaars. Deze groep vrijwilligers kenmerkt zich door haar positieve instelling en persoonlijke (en tegelijk toch neutrale) benadering van bewoners met burenproblemen. Na een bemiddelingsgesprek kunnen buren – vaak tot hun opluchting – weer prettig samenleven. De aanmeldingen stijgen bij Buurtbemiddeling en daarom zoeken we nieuwe vrijwilligers die in staat zijn een conflict tot de essentie terug te brengen. Vrijwilligerswerk bij Buurtbemiddeling is boeiend, o.a. omdat je opbouwend bezig bent. Je ondersteunt buren om over drempels heen te stappen en werkt samen met hen aan oplossingen.

Basistraining

Voor je wordt ingezet als bemiddelaar, volg je eerst een basistraining. Hierin word je vertrouwd gemaakt met de methode van Buurtbemiddeling. Na het volgen van de basistraining willen we je graag meteen inzetten. Zo kun je het beste de opgedane kennis toepassen in de praktijk. Natuurlijk laten we je goed toegerust op pad gaan en investeren we graag in jou als vrijwilliger. We organiseren teambijeenkomsten en trainingen.

Je doet uitdagend vrijwilligerswerk, waar je veel van kunt leren. Je werkt altijd in duo’s, binnen een fijn team van collega-bemiddelaars. Vanzelfsprekend kun je voor ondersteuning een beroep doen op de coördinator. Onderzoek heeft aangetoond dat Buurtbemiddeling een essentiële bijdrage levert aan een veilige leefomgeving. Als bemiddelaar heb je daar een belangrijke rol in!

Meld je aan!

Kun je goed luisteren, samenvatten en doorvragen? Heb je interesse in de medemens en respect voor de mening van anderen? Kun je omgaan met weerstand? Meld je dan aan. We gaan graag met je in gesprek. Bel of mail: 06-13 32  30 73 of buurtbemiddeling@sociom.nl.

Ander nieuws

  • Calendar04-JUNI-2024

Lotgenotengroepen Marikenhuis

  • Calendar04-JUNI-2024

Update – West Maas en Waal

148 Gerelateerde