Verlenging zittingstermijn Raad van Toezicht

  • 27 oktober 2022

De zittingstermijnen van de RvT-leden Willemieke Vervoort (voorzitter) en Jacques Pijnappels (vice-voorzitter) zijn met ingang van 9 oktober 2022 verlengd. Willemieke en Jacques gaan hiermee hun tweede en laatste termijn van vier jaar in. De verlenging van de zittingstermijnen heeft plaatsgevonden na intern beraad binnen de RvT en in overleg met de bestuurder en de OR. De OR heeft Jacques voorgedragen als RvT kandidaat en is om deze reden tevens betrokken bij deze verlenging.

Sociom zet met deze verlenging de prettige samenwerking met deze twee RvT leden en Geer Hubers als nieuw RvT lid sinds dit jaar voort voor de komende jaren.

Ander nieuws

  • Calendar04-JUNI-2024

Lotgenotengroepen Marikenhuis

  • Calendar04-JUNI-2024

Update – West Maas en Waal

148 Gerelateerde