Voorzorgcirkels

We leggen het graag nog even uit

  • 17 april 2023

Onder projectleiding van Wendy Huijbers,  zorgen Joyce van den Hoven en Juliette van der Stap voor de oprichting van voorzorgcirkels in het Land van Cuijk. Samen met hiertoe opgeleide vrijwilligers en inwoners zetten zij deze vorm van buurtcirkels op. We leggen het graag nog even uit.

Wat is een Voorzorgcirkel?

Een Voorzorgcirkel is voor jong en oud en bestaat uit een groep mensen, die bij elkaar op loopafstand wonen, dus in een buurt of straat. En deze groep mensen is bereid om, als dat nodig is, elkaar te helpen met hand- en spandiensten. Soms vindt men dat dat al vanzelf gebeurt. Maar toch zijn er nog veel mensen die een vraag niet dúrven stellen of het gevoel hebben er alleen voor te staan. Soms is ook onduidelijk wat men graag voor elkaar zou willen doen als het nodig is. Vandaar dit model Voorzorgcirkel.

Hoe werkt het?

Een Voorzorgcirkel start met een bijeenkomst van belangstellenden die bij elkaar in de straat of buurt wonen. Uiteraard krijgt men uitleg over de werking én kan men op een formulier aanvinken wat men graag zou doen voor een ander.

Oók: als iemand op dat moment een vraag heeft, die niet op eigen kracht opgelost kan worden. Denk daarbij aan praktische zaken zoals een klusje in huis, een maaltijd, iemand helpen met de computer, vervoer, gezelschap, een hondje uitlaten enzovoorts.

Verbinders

Twee personen van de groep worden de verbinders van de Voorzorgcirkel. Zodat er twee mensen zijn die het overzicht hebben op wat er aangeboden en gevraagd wordt. Zij kunnen bemiddelen in vraag- en aanbod en nieuwe bewoners introduceren.

Vrijwilliger

Voor ingewikkelde vragen kan het nodig zijn om professionals in te schakelen. De verbinders kunnen daarvoor contact opnemen met een opgeleide vrijwilliger die snel kan doorschakelen naar professionele hulpverleners van Pantein, Mooiland en Sociom.

Resultaat

Dit model maakt vragen stellen gemakkelijker omdat het normaal is dat men elkaar in de buurt iets kan vragen. Iedereen die meedoet heeft het telefoonnummer van de verbinders. Als er een vraag gesteld wordt, bekijken de verbinders of iemand uit de groep een aanbod heeft dat daaraan tegemoet komt. Ook letten de verbinders erop dat niet steeds dezelfde persoon wordt gevraagd voor een bepaald klusje.

Belangrijk

Als iemand een aanbod doet, behoudt men altijd de vrijheid om te laten weten als het niet uitkomt op dat moment. De ervaring leert dat er vaak wél iemand beschikbaar is die het kan doen en hetzelfde aanbod heeft gedaan. Want het mooie is dat veel mensen graag iets voor een buur doen, dus het aanbod is overwegend zeer ruim!

Zo creëren we, ook uit voorzorg, voor iedereen die meedoet een zorgzame structuur in eigen buurt in Land van Cuijk.

Doe je mee?

Heb je belangstelling om óók zo’n cirkel in een straat mee op te zetten? Of heb je er vragen over? 
Neem dan contact op met Mirthe Verberkt.

Ander nieuws

  • Calendar25-JUNI-2024

Formulierenbrigade start

  • Calendar20-JUNI-2024

Kern vd Week: Sociom komt naar je toe!

150 Gerelateerde