Vraag de mantelzorgwaardering aan!

  • 8 juni 2023

Met deze attentie wil de gemeente laten blijken dat zij de inzet van de mantelzorgers enorm waarderen. Ben jij mantelzorger? Vraag de mantelzorgwaardering dan aan via www.mvplein.nl. Aanvragen kan van 1 juni tot 1 december 2023.

Wanneer kom je in aanmerking voor de mantelzorgwaardering?

  • Je bent 18 jaar of ouder;
  • Het gaat om bovengebruikelijke, langdurige zorg: langer dan 3 maanden en minimaal 8 uur per week (gemiddeld);
  • Per zorgvrager kan er maar 1 mantelzorger een waardering ontvangen;
  • De zorgvrager aan wie mantelzorg wordt verleend, woont in de gemeente Land van Cuijk; als mantelzorger kun je maximaal 2 waarderingen ontvangen;
  • Je vraagt de mantelzorgwaardering zelf aan, je ontvangt hiervoor geen persoonlijk bericht.

De mantelzorgwaardering wordt per aanvrager éénmaal per jaar verstrekt. De mantelzorgwaardering ontvang je het kwartaal volgend op het kwartaal waarin de aanvraag is ingediend.

Ook mantelzorgwaardering voor jonge mantelzorgers

Ook jonge mantelzorgers van 8 tot en met 23 jaar die thuis opgroeien met een ziek, gehandicapt of verslaafd familielid kunnen een waardering aanvragen. De waardering is een geldbedrag van €30,-. Hiervoor gelden bovenstaande criteria niet. Het is mogelijk om binnen één gezin meerdere mantelzorgwaarderingen te ontvangen voor jonge mangelzorgers.  Wel geldt dat de zorgvrager aan wie mantelzorg wordt verleend, in de gemeente Land van Cuijk moet wonen. Jonge mantelzorgers tussen 18 en 23 jaar die de waardering voor jonge mantelzorgers hebben aangevraagd, kunnen geen aanspraak meer maken op de volwassen mantelzorgwaardering.

Ander nieuws

  • Calendar25-JUNI-2024

Formulierenbrigade start

  • Calendar20-JUNI-2024

Kern vd Week: Sociom komt naar je toe!

150 Gerelateerde