Vruchtbare samenwerking voor vluchtelingenwerk

Interview met sociaal werker van Sociom José van Wely en Dorien te Pas

  • 9 juni 2021

Sociaal werker José van Wely zocht een poosje geleden contact met Dorien te Pas van De Gelukzoeker en sindsdien werken ze geregeld samen aan gecompliceerde participatiecases. José: “We hadden meteen een klik. Bij het laten participeren van statushouders in de samenleving kijken alle betrokken partijen vaak vanuit hun eigen expertise. Daardoor verlopen dergelijke processen traag. Wij kijken vooral naar het totaalbeeld en nemen daarvoor de verantwoordelijkheid.” Dorien noemt dat ‘samensturing’*. “Iedere instantie heeft een stukje van de puzzel en wij leggen alles bij elkaar. Wij denken andersom: wat zou je zelf willen als je de moeder van een vluchtelingenkind bent? Dan wil je toch ook dat er iemand naast je staat, die je begeleidt gedurende het hele traject?”

“Als iedereen een stukje doet, dan kan het zo zijn dat niemand zich verantwoordelijk voelt voor het geheel en krijg je minder snel het gewenste resultaat. Wij kijken naar de gehele situatie zoals hij is en proberen daar bij aan te sluiten”, zegt José. Dorien voegt toe: “Het is steeds weer maatwerk. We zoeken naar de kracht van de cliënt en bouwen van daaruit verder om zijn of haar zelfstandigheid te vergroten, zodat ze het in de toekomst zelf kunnen.”

José en Dorien vullen elkaar daarin goed aan. José is vanuit Sociom nauw betrokken bij het participatieverklaringstraject (PVT). Dat is onderdeel van het inburgeringsprogramma voor statushouders en huwelijksmigranten. Naast het leren van de Nederlandse taal krijgen nieuwkomers het PVT aangeboden, waarin kennis wordt opgedaan en vaardigheden worden ontwikkeld met betrekking tot het zelfstandig functioneren in de Nederlandse samenleving. Dorien richt zich vanuit haar organisatie De Gelukzoeker ook op het meedoen in die samenleving, oftewel ‘het leven kunnen leven’. Ze ondersteunt mensen individueel of in groepsverband, zowel met praktische zaken als op psychosociaal gebied.

José: “Wat er zo leuk is aan onze samenwerking? Het vraagt flexibiliteit en soms moet je de randjes van de regels opzoeken om dingen sneller voor elkaar te krijgen. Daarin vinden we elkaar.” “Soms beginnen we al met het organiseren van bepaalde zaken, voordat we een officieel akkoord hebben, zodat we, als dat akkoord dan komt, meteen kunnen doorpakken”, vult Dorien aan. Op deze manier hebben ze al een aantal cases tot een goed einde gebracht en dat maakt de samenwerking voor alle betrokkenen erg waardevol.

*Bron samensturing:
De nieuwe route
​Auteur: Ankie Siegers
http://denieuweroute.com/

De auteur geeft trainingen voor o.a. Sociaal Werkers.

Ander nieuws

  • Calendar22-MEI-2024

De kracht van Welzijn op Recept

  • Calendar17-MEI-2024
  • Tag Relaties en scheiden

Tekeningenactie Scheidingsloket Sociom

147 Gerelateerde