Burenruzie opgelost

Succesverhaal Buurtbemiddeling

  • 4 april 2024

In een straat zijn de contacten van oudsher goed en intensief. Men komt vaak bij elkaar op de koffie en sommige buren staan geregeld samen buiten een praatje te maken. Er is veel onderlinge hulp en men accepteert elkaar met elkaars eigenaardigheden.

Conflict

Eén van de buren (B) is nu in conflict gekomen met een puberjongen (zoon van A) uit de straat. Na een overlastklacht volgde een ruzie met schelden over en weer. Dit en andere gebeurtenissen leidden tot een verslechterde relatie, gepest en een dreigende escalatie.

Buurtbemiddeling

A werd door de wijkagent doorverwezen naar Buurtbemiddeling. In het voortraject met meerdere buren blijkt dat zij vooral rust willen. Men heeft geen behoefte aan herstel van het contact, maar wil wel bemiddeling. Ook B staat open voor bemiddeling en is net als de buren bang voor escalatie.

Bemiddelingsgesprek

Aan de bemiddelingstafel schuiven de bewoners van vier woningen aan. In eerste instantie wordt er aan “waarheidsvinding” gedaan. Daarin beantwoorden we vragen als: Wat is waar van wat er gehoord en ervaren is? Heeft men het ook goed begrepen en bedoeld zoals het overgekomen is? Dat geeft veel helderheid en als er ook wordt aangegeven dat men gekwetst is, verdrietig werd van kwetsende woorden, excuses worden aangeboden en waardering wordt uitgesproken, klaart de lucht op.

Er worden afspraken gemaakt en er is (toch!) een voorzichtig herstel van het aloude contact. De bemiddelaars nemen binnenkort weer contact op, bij wijze van nazorg.

De wijkagent

De agent bedankt Buurtbemiddeling en complimenteert de bemiddelaars. Hij is blij dat, ondanks de verharding tussen partijen die hij merkte bij zijn huisbezoek, er zo’n goed resultaat is bereikt.

In deze zaak is het heel duidelijk dat de leefbaarheid in deze straat is toegenomen door de inzet van Buurtbemiddeling.

Ander nieuws

  • Calendar18-APRIL-2024

Jongerenwerk verrast burgemeester met uniek Monopoly-bordspel

  • Calendar16-APRIL-2024

Vrij Zwemmen voor Vrouwen gaat starten!

145 Gerelateerde