Buurtbemiddeling

Voorkom burenruzie, schakel Buurtbemiddeling in

Een overhangende tak of harde muziek van de buurjongen. Het zijn van die ergernissen die de verhouding met je buren flink kunnen verstoren. De eerste stap naar meer begrip is een goed gesprek; dé manier om een vervelende ruzie te voorkomen. Toch kan het zo zijn dat jullie er samen niet uitkomen.

Hoe werkt buurtbemiddeling?

Buurtbemiddelaars lossen je problemen niet voor je op. Wat ze wel doen: jou en je buren helpen om op een positieve manier met elkaar in gesprek te gaan. Buurtbemiddeling gaat volgens vijf stappen:

  1. Na je aanmelding komt de coördinator van buurtbemiddeling bij je langs voor een intakegesprek;
  2. Zowel jij als je buren doen los van elkaar jullie verhaal aan de twee bemiddelaars die jullie gaan ondersteunen;
  3. Onder begeleiding van de buurtbemiddelaars ga je met je buren in gesprek;
  4. De afspraken die jullie maken, leggen we vast in een intentieverklaring;
  5. De buurtbemiddelaars nemen na enige tijd contact op met jou en je buren om te horen of jullie de afspraken zijn nagekomen.

De vrijwilligers respecteren jouw privacy en die van je buren. Ze gaan vertrouwelijk om met alle informatie die ze van jullie ontvangen. Er wordt niets in dossiers vastgelegd.

Contact met Buurtbemiddeling Land van Cuijk

Neem contact op met Buurtbemiddeling Land van Cuijk via 0485 700 500 of stuur een e-mail naar info@buurtbemiddelinglvc.nl. Getrainde vrijwilligers brengen jullie weer met elkaar in gesprek en helpen het onderlinge contact te herstellen. Buurtbemiddeling is gratis.

Buurtbemiddelaar worden

Kun jij goed luisteren, ben je betrouwbaar en sociaal? Benader je mensen op een positieve manier? Dan kunnen wij jouw hulp bij Buurtbemiddeling Land van Cuijk goed gebruiken! Als vrijwilliger voorkom jij dat ergernissen tussen buren uitgroeien tot ruzie. Zo help je mensen om goed samen te leven in hun buurt of wijk. Dankbaar werk dus!

Meld je aan als vrijwilliger
Vrijwilliger worden? Neem voor meer informatie contact op via 0485 700 500, stuur een e-mail naar info@buurtbemiddelinglvc.nl of kijk op de website van Buurtbemiddeling Land van Cuijk.

Coaching

Buurtbemiddeling leidt in veel gevallen tot een verbetering in de leefsituatie van bewoners. Er zijn echter ook aanmeldingen, waarbij blijkt dat buurtbemiddeling niet (of nog niet) kan worden ingezet. Bijvoorbeeld als een bewoner aangeeft het eerst zelf te willen bespreken met de buren, maar niet weet hoe. Of dat een bewoner niet wil praten met de bemiddelaars erbij. Of als de buren niet mee willen werken en de ander niet weet wat te doen. Of als een van de partijen hulp wil met het implementeren van de gemaakte afspraken.

In deze situaties kan coaching worden ingezet. Speciaal hiervoor opgeleide coaches kunnen je in circa twee gesprekken ondersteunen met jouw hulpvraag. Na de coaching kan de communicatie met de buren alsnog hersteld zijn, kan er begrip komen voor het proces van de conflictsituatie, kan iemand inzicht in eigen patronen en gedrag krijgen. Coaching kan er ook voor zorgen dat de juiste hulp ingeschakeld wordt; mocht dat nodig zijn. Coaching vindt altijd plaats op neutraal terrein. Coaching kan individueel, alsook met meerdere personen.

25 jaar Buurtbemiddeling

In september 2021 bestond Buurtbemiddeling in Nederland 25 jaar. In onze regio is Buurtbemiddeling begonnen in de wijk De Valuwe en in 2013 is het uitgerold naar heel Land van Cuijk. Froukje Drent, coördinator Buurtbemiddeling bij Sociom, heeft een actieve rol gespeeld in de landelijke organisatie en specifiek in het organiseren van een op maat gemaakte theatershow voor alle buurtbemiddelaars in Nederland. En dat zijn er inmiddels zo’n 3500. In 25 jaar hebben zij veel bereikt, zoals te zien is in deze infographic over Buurtbemiddeling.

Medewerkers bij jou in de buurt
Wie is er dichtbij thuis?

Inge Frederiks

Sociaal werker, Coördinator buurtbemiddeling


Snel naar