Bouw aan je buurt

Samen werken aan leefbaarheid

Soms heeft een buurt extra hulp nodig. Bijvoorbeeld als er problemen zijn of als het leven daar minder prettig is. We werken dan lange tijd samen met jou om dit op te lossen. We betrekken ook anderen die kunnen helpen, zoals organisaties die ons doel kunnen bereiken. Versterk je buurt door samen te werken aan een betere leefomgeving.

Benut kansen en bouw aan je buurt

Heb je als dorps- of wijkraad, buurtvereniging of zorgcoöperatie extra hulp of kennis nodig? Wij verbinden jou met buurtbewoners en organisaties die je kunnen helpen. Op deze manier bouw je samen aan je buurt door ideeën uit te voeren en kansen te benutten. Denk aan het organiseren van kinderactiviteiten of het starten van een eetpunt in het gemeenschapshuis. Samen maken we de leefbaarheid beter. Onze sociaal werkers kennen de omgeving en de bewoners goed. Wij zijn je eerste aanspreekpunt en zorgen dat je vragen snel worden opgepakt.

Voorbeeld: jongeren als rolmodel

Minder overlastmeldingen en een betere sfeer in de buurt. Dat was de inzet van het project voor de Vierlanderdreef in Cuijk. Hiervoor werkten we samen met het Basisteam Jeugd en Gezin, scholen, de wijkmeester, de wijkraad, intercultureel centrum Safina en de politie. Het project draaide om het motiveren en activeren van de jongeren en buurtbewoners. Door van jongeren een rolmodel te maken veranderde hun gedrag in positieve zin.

Deel je ideeën met de sociaal werker

Wil jij meewerken aan de leefbaarheid van je buurt? Laat het de sociaal werkers weten via 0485 700 500 of info@sociom.nl. Kijk ook op de pagina van Burgerinitiatieven en Buurtverbinders.

Medewerkers bij jou in de buurt
Wie is er dichtbij thuis?

Ellen Kocken

Sociaal werker, Opbouwwerk
  • Land van Cuijk
  • 06 89 97 35 04

Kimberly Morel

Sociaal werker, Opbouwwerk
  • Boxmeer, Sint Anthonis
  • 06 22 92 36 84

Marsha Laijan

Sociaal werker, Opbouwwerk, De Ontmoeting
  • Land van Cuijk
  • 06-89 97 35 02

Dorpsteam Sint Anthonis

Sociaal werker,

Martijn Schmiermann

Sociaal werker, Opbouwwerk

Anja Valckx

Sociaal werker, Opbouwwerk, Coördinator vrijwilligerswerk
  • West Maas en Waal
  • 06 82 35 00 55
6 Medewerkers


Snel naar