Burgerinitiatieven

Weet wat er speelt in je buurt

Er zijn volop manieren om je woonomgeving te verbeteren. Heb jij ideeën voor jouw dorp of wijk en ben je benieuwd of anderen die ook zien zitten? Een buurtonderzoek geeft vaak nuttige inzichten. Bovendien vind je misschien mensen die mee de kar willen trekken. Wil je je mening geven over jouw leefomgeving? Sluit aan bij de wijkschouw!

Wijkschouw: een kritische blik op de wijk

Samen met jou, de wijkraad, politie, bewoners en de woningcorporatie gaat de sociaal werker de wijk in om te kijken wat er beter kan. Zijn er genoeg hondenuitlaatveldjes, is de wijk toegankelijk voor rolstoelgebruikers; deze en andere punten komen uitgebreid aan bod tijdens de wijkschouw.

Peil de behoefte met een buurtonderzoek

Voordat je veel tijd en energie gaat steken in het organiseren van activiteiten of het aanpakken van de verkeersveiligheid in je straat, is het goed om te weten hoe de omgeving hierover denkt. Een buurtonderzoek, bijvoorbeeld in de vorm van een enquête, biedt uitkomst. Weet je niet welke vragen je moet stellen? Wij helpen je hierbij.

Voorbeeld: wijkbewoners in contact

De wijk Boxmeer-Noord diende als ‘proeftuin’ voor wijkgericht werken. Sociaal werkers gaven in het kader van het project ‘Doen!’ vraaggericht ondersteuning aan burgerinitiatieven. Bijvoorbeeld bij de organisatie van burendag. Vrijwilligers en organisaties sloegen de handen ineen en organiseerden een activiteit rondom wijkaccommodatie De Driewiek. Allochtone en autochtone wijkbewoners kwamen hier met elkaar in contact, wat de integratie ten goede kwam.

Stel je vraag over je buurt of dorp

Heb je een vraag over je woonomgeving of heb je hulp nodig bij het opzetten van een buurtonderzoek? Bel 0485 700 500 of mail naar info@sociom.nl.

Medewerkers bij jou in de buurt
Wie is er dichtbij thuis?

Mirjam van den Broek

Sociaal werker, Opbouwwerk

Dorpsteam Sint Anthonis

Sociaal werker,

Martijn Schmiermann

Sociaal werker, Opbouwwerk

Anja Valckx

Sociaal werker, Opbouwwerk, Coördinator vrijwilligerswerk
4 Medewerkers


Snel naar