Huiselijk geweld

Doorbreek het taboe, meld huiselijk geweld

Een onverzorgd uiterlijk, stil en teruggetrokken gedrag, blauwe plekken, verwaarlozing van het huis; het zijn allemaal signalen die erop kunnen wijzen dat het in een huishouden niet zo lekker loopt. Heb je het vermoeden dat er iets niet klopt bij je buren, familieleden of leerlingen? Of heb jij hier zelf mee te maken? Vraag ons om advies of neem contact op met Veilig Thuis, het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling.

Opsporen en oplossen

Het bespreekbaar maken van huiselijk geweld is vaak nog een taboe. Doorbreek het zwijgen, praat erover met ons en zet de eerste stap op weg naar een oplossing. Samen zoeken we naar de juiste ondersteuning voor jou of iemand uit je omgeving. Het geweld is in veel gevallen een symptoom. Het opsporen en oplossen van de onderliggende zaken is daarom belangrijk.

Huiselijk geweld melden

Wil je huiselijk geweld melden of advies vragen? Neem contact op met Veilig Thuis via 0800 20 00 (gratis en 24/7 bereikbaar). Kijk voor meer informatie op www.vooreenveiligthuis.nl.

Meldcode huiselijk geweld

De medewerkers van Sociom zijn verplicht om te werken met de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. Meer informatie over de meldcode vind je via de website www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode.


Snel naar