Eerste vier voorzorgcirkels in Land van Cuijk

  • 5 juli 2022

Op maandag 4 juli ontvingen de vier kartrekkers van de voorzorgcirkels in het appartementencomplex Lavendelkade in Cuijk het voorzorgcirkel-certificaat. Dit zijn de eerste vier voorzorgcirkels binnen het Land van Cuijk. Bij een voorzorgcirkel leggen bewoners van een wijk, buurt of wooncomplex een aantal afspraken vast om onderling steun en hulp aan elkaar te verlenen, ‘voor het geval dat’, ‘uit voorzorg’. Bijvoorbeeld dagelijkse dingen, zoals boodschappen, vervoer, gezamenlijk koffie drinken, een wandeling of wat hulp in de tuin.

In de periode 2020 tot 2040 wordt de regio Noordoost-Brabant geconfronteerd met een sterke toename van het aantal ouderen. Door de vergrijzing neemt de druk op de professionele zorg toe. Daarnaast staat het informele netwerk onder druk, doordat ook het aantal mantelzorgers sterk gaat afnemen. En er zijn er nu al meer overbelaste mantelzorgers. De uitdagingen voor senioren om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen, worden hierdoor steeds groter. Bewustzijn is nodig dat iedereen iets te doen heeft. We moeten elkaar meer gaan helpen.

De voorzorgcirkel maakt het mogelijk dat we omzien naar elkaar. Een voorzorgcirkel bestaat gemiddeld uit acht tot twaalf personen in je directe omgeving. Doordat het meerdere mensen zijn, voorkom je overbelasting van mantelzorgers/familie en doe je vooral voor de ander wat je leuk vindt en goed kan. En omgekeerd kun je daardoor weer op anderen terugvallen als jij het nodig hebt.

Bijeenkomsten

Lokale ouderenorganisaties KBO en SWO hebben het initiatief genomen voor ‘Sleutel tot langer thuis’. Samen met welzijnsorganisatie Sociom, zorgorganisatie Pantein en woningcorporatie Mooiland worden hiervoor de krachten gebundeld. Zij brengen de beweging van de voorzorgcirkels in Brabant op gang. Zij zorgen ervoor dat de kennis hierover toeneemt en dat initiatieven worden ondersteund. Er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij bestaande initiatieven. Lokaal vindt er afstemming plaats met KBO’s, Stichting Welzijn Ouderen (SWO’s), zorgcoöperaties en dorpsraden.

Naast voorzorgcirkels bestaat ‘Sleutel tot langer thuis’ uit het onderdeel huistesten. Tijdens deze test bekijkt een opgeleide vrijwillige woonadviseur hoe met relatief eenvoudige aanpassingen iemand veiliger en comfortabeler ouder kan worden in de huidige woning.

Na de zomervakantie vinden er weer in diverse kerkdorpen in het Land van Cuijk bijeenkomsten over voorzorgcirkels en huistesten plaats.

Lees meer over het project ‘Sleutel tot langer thuis’

Ander nieuws

  • Calendar22-MEI-2024

De kracht van Welzijn op Recept

  • Calendar17-MEI-2024
  • Tag Relaties en scheiden

Tekeningenactie Scheidingsloket Sociom

147 Gerelateerde