Sleutel tot langer thuis

In de periode 2020 tot 2040 wordt de regio Noordoost-Brabant geconfronteerd met een sterke toename van het aantal ouderen. Door de vergrijzing neemt de druk op de professionele zorg toe. Daarnaast staat ook het informele netwerk onder druk door meer overbelaste mantelzorgers. De uitdagingen voor senioren om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen, worden hierdoor steeds groter. Het project Sleutel tot langer thuis is een antwoord op deze omstandigheden.

Aanleiding project

Het aantal ouderen in Nederland groeit, in het Land van Cuijk is er zelfs sprake van een dubbele vergrijzing. Senioren wonen steeds langer zelfstandig thuis en er is minder zorg vanuit professionele organisaties beschikbaar. Ook wordt er meer van mantelzorgers verwacht.

Het begon allemaal met dorpsbijeenkomsten in de voormalige gemeenten Boxmeer en Cuijk, die Welzijn Ouderen Land van Cuijk en KBO’s samen organiseerden. Inwoners werden uitgenodigd om mee te praten over hun wensen en behoeften om zo lang mogelijk zelfstandig, in het eigen dorp, te kunnen blijven wonen. Welzijn Ouderen Land van Cuijk en KBO vroegen daarna aan de drie professionele organisaties op het gebied van wonen (Mooiland), welzijn (Sociom) en zorg (Pantein) om ondersteuning. De reeds bestaande samenwerking tussen alle partijen vormde een goede basis voor de verdere ontwikkeling van dit project. Ook de steun van de gemeente Land van Cuijk, Rabobank en projectsubsidie ZonMw aan dit project is zeer waardevol.

Inmiddels wordt het gedachtegoed van het in het Land van Cuijk ontwikkelde project ‘Sleutel tot langer thuis’ ook elders in het land uitgerold.

Hoe ziet het project eruit

In het project ‘Sleutel tot langer thuis’ hebben senioren zelf de regie in handen. De algemene doelstelling van het project richt zich op ‘het langer zelfstandig thuis kunnen wonen van de doelgroep senioren’. Er zijn twee sleutels die hierbij helpen:

Huistesten
De eerste sleutel zorgt ervoor dat jouw woning geschikt is en blijft om veilig ouder in te worden. Een opgeleide vrijwillig woonadviseur bekijkt of dat voor jouw woning geldt. Dat noemen we een huistest.

Voorzorgcirkels
De tweede sleutel zorgt ervoor dat je een beroep kunt doen op mensen in jouw omgeving. Maar ook dat je zelf anderen kunt helpen. Dat sociale netwerk van mensen noemen we een voorzorgcirkel.

Wat is een voorzorgcirkel

Een voorzorgcirkel is een sociaal netwerk van mensen om je heen, die je kunt inschakelen wanneer je hulp nodig hebt. Binnen een voorzorgcirkel help je zelf ook anderen. Een voorzorgcirkel bestaat uit zo’n 8 tot 13 ouderen, die vlakbij elkaar wonen (bijvoorbeeld in een een straat, buurt of wooncomplex van Mooiland) en is een mix van vitale en hulpbehoevende senioren. Uitgangspunt daarbij is 60+ helpt 80+, maar ook inwoners van andere leeftijden mogen uiteraard meedoen. Deelnemers helpen elkaar bij kleine klusjes, zoals boodschappen doen, hulp bij vervoer tot aan een stukje zorgondersteuning, bijvoorbeeld steunkousen aan- of uitdoen of ogen druppelen.

Meedoen aan een voorzorgcirkel betekent dat je nu al een sociaal netwerk om je heen bouwt voor wanneer je behoefte krijgt aan hulp. Je bent dan verzekerd van een helpende hand in je directe omgeving. Vele handen maken licht werk; samen zorg je voor elkaar.

Aanvragen huistest

Tijdens een huistest bekijkt een opgeleide vrijwillige woonadviseur hoe je met relatief eenvoudige aanpassingen veiliger en comfortabeler ouder kunt worden in de huidige woning. Deze test is gratis voor alle senioren en kan aangevraagd worden via langerthuis@sociom.nl of evandaal@kbo-brabant.nl.

Wil je meer weten over de huistest, bekijk dan de onderstaande documenten.

Logo sleutel tot langer thuis
Download

Algemene brochure Mijn Huis Op Maat

Download

Folder Mijn Huis Op Maat

1 Andere items
Download

Antwoordkaart huistest

Adressen

Land van Cuijk

  • Cuijk, , Cuijk

Medewerkers bij jou in de buurt
Wie is er dichtbij thuis?

Juliette van der Stap

Sociaal werker, Sleutel tot Langer Thuis
  • Boxmeer, Sint Anthonis
  • 06-89973101

Joyce van den Hoven

Sociaal werker, Sleutel tot Langer Thuis
  • Cuijk, Grave, Mill & Sint Hubert
  • 06-89973531

Renske Huijs

Sociaal werker, Seniorenwerk, Opbouwwerk
  • Grave, Land van Cuijk, Cuijk
  • 06-89973504

Wendy Huijbers

Sociaal werker, Projectleider Sleutel tot Langer Thuis, Kwartiermaker Blikveld 360
  • Land van Cuijk
  • 06-21287296
4 Medewerkers


Snel naar