Sleutel tot langer thuis

In de periode 2020 tot 2040 wordt de regio Noordoost-Brabant geconfronteerd met een sterke toename van het aantal ouderen. Door de vergrijzing neemt de druk op de professionele zorg toe. Daarnaast staat ook het informele netwerk onder druk door meer overbelaste mantelzorgers. De uitdagingen voor senioren om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen, worden hierdoor steeds groter. Het project Sleutel tot langer thuis is een antwoord op deze omstandigheden.

Aanleiding project

Het aantal ouderen in Nederland groeit, in het Land van Cuijk is er zelfs sprake van een dubbele vergrijzing. Senioren wonen steeds langer zelfstandig thuis en er is minder zorg vanuit professionele organisaties beschikbaar. Ook wordt er meer van mantelzorgers verwacht. Met zijn allen zoeken we de sleutel tot langer thuis.

Het begon allemaal met dorpsbijeenkomsten in de voormalige gemeenten Boxmeer en Cuijk, die Welzijn Ouderen Land van Cuijk en KBO’s samen organiseerden. Inwoners werden uitgenodigd om mee te praten over hun wensen en behoeften om zo lang mogelijk zelfstandig, in het eigen dorp, te kunnen blijven wonen. Welzijn Ouderen Land van Cuijk en KBO vroegen daarna aan de drie professionele organisaties op het gebied van wonen (Mooiland), welzijn (Sociom) en zorg (Pantein) om ondersteuning. De reeds bestaande samenwerking tussen alle partijen vormde een goede basis voor de verdere ontwikkeling van dit project. Ook de steun van de gemeente Land van Cuijk, Rabobank en projectsubsidie ZonMw aan dit project is zeer waardevol.

Inmiddels is het gedachtegoed van het in het Land van Cuijk ontwikkelde project ‘Sleutel tot langer thuis’ ook elders in het land uitgerold.

Hoe ziet het project eruit

In het project ‘Sleutel tot langer thuis’ hebben inwoners zelf de regie in handen. De algemene doelstelling van het project richt zich op ‘het langer zelfstandig thuis kunnen wonen’. Er zijn twee sleutels die hierbij helpen:

Huistesten
De eerste sleutel zorgt ervoor dat jouw woning geschikt is en blijft om veilig ouder in te worden. Een opgeleide vrijwillig woonadviseur bekijkt of dat voor jouw woning geldt. Dat noemen we een huistest.

Voorzorgcirkels
De tweede sleutel zorgt ervoor dat je een beroep kunt doen op mensen in jouw omgeving. Maar ook dat je zelf anderen kunt helpen. Dat sociale netwerk van mensen noemen we een voorzorgcirkel.

Wat is een voorzorgcirkel

Een voorzorgcirkel bestaat uit een groep mensen, die bij elkaar op loopafstand wonen. Deze groep is bereid om, indien nodig, elkaar te helpen met hand- en spandiensten. Twee personen van de groep worden de verbinder en weten wat men aanbiedt en vraagt. Zij kunnen bemiddelen in vraag- en aanbod.

Dit model maakt dat mensen makkelijker een vraag durven stellen omdat het normaliseert dat we elkaar in de buurt iets kunnen vragen. Iedereen die meedoet heeft het telefoonnummer van de verbinders. Als er een vraag gesteld is, bekijken de verbinders of iemand uit de groep een aanbod heeft dat daaraan tegemoet komt. Ook letten de verbinders erop dat niet steeds dezelfde persoon wordt gevraagd voor een bepaald klusje.

Als je een aanbod doet, behoud je altijd de vrijheid om het te laten weten als het je niet uitkomt. De ervaring leert dat er vaak wel iemand is die het wel kan doen, die ook dit aanbod heeft gedaan. Zo creëren we, uit voorzorg, voor iedereen die meedoet een zorgzame structuur in de buurt.

Logo sleutel tot langer thuis
Download

Algemene brochure Mijn Huis Op Maat

Download

Folder Mijn Huis Op Maat

1 Andere items
Download

Antwoordkaart huistest

Medewerkers bij jou in de buurt
Wie is er dichtbij thuis?

Mirthe Verberkt

Sociaal werker, Sleutel tot Langer Thuis

Juliette van der Stap

Sociaal werker, Algemeen maatschappelijk werk
  • Boxmeer, Sint Anthonis, Mill
  • 06-89 97 31 01


Snel naar