Sleutel tot langer thuis

In de periode 2020 tot 2040 wordt de regio Noordoost-Brabant geconfronteerd met een sterke toename van het aantal ouderen. Door de vergrijzing neemt de druk op de professionele zorg toe. Daarnaast staat ook het informele netwerk onder druk door meer overbelaste mantelzorgers. De uitdagingen voor senioren om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen, worden hierdoor steeds groter. Het project Sleutel tot langer thuis is een antwoord op deze omstandigheden.

Aanleiding project

Het aantal ouderen in Nederland groeit, in het Land van Cuijk is er zelfs sprake van een dubbele vergrijzing. Senioren wonen steeds langer zelfstandig thuis en er is minder zorg vanuit professionele organisaties beschikbaar. Ook wordt er meer van mantelzorgers verwacht.

Het begon allemaal met dorpsbijeenkomsten in de voormalige gemeenten Boxmeer en Cuijk, die de Stichting Welzijn Ouderen en KBO’s samen organiseerden. Inwoners werden uitgenodigd om mee te praten over hun wensen en behoeften om zo lang mogelijk zelfstandig, in het eigen dorp, te kunnen blijven wonen. SWO en KBO vroegen daarna aan de drie professionele organisaties op het gebied van wonen (Mooiland), welzijn (Sociom) en zorg (Pantein) om ondersteuning. De reeds bestaande samenwerking tussen alle partijen vormde een goede basis voor de verdere ontwikkeling van dit project. Ook de steun van de gemeente Land van Cuijk, Rabobank en projectsubsidie ZonMw aan dit project is zeer waardevol.

Inmiddels wordt het gedachtegoed van het in het Land van Cuijk ontwikkelde project ‘Sleutel tot langer thuis’ ook elders in het land uitgerold.

Hoe ziet het project eruit

In het project ‘Sleutel tot langer thuis’ hebben senioren zelf de regie in handen. De algemene doelstelling van het project richt zich op ‘het langer zelfstandig thuis kunnen wonen van de doelgroep senioren’. Er zijn twee sleutels die hierbij helpen:

Huistesten
De eerste sleutel zorgt ervoor dat jouw woning geschikt is en blijft om veilig ouder in te worden. Een opgeleide vrijwillig woonadviseur bekijkt of dat voor jouw woning geldt. Dat noemen we een huistest.

Voorzorgcirkels
De tweede sleutel zorgt ervoor dat je een beroep kunt doen op mensen in jouw omgeving. Maar ook dat je zelf anderen kunt helpen. Dat sociale netwerk van mensen noemen we een voorzorgcirkel.

Logo sleutel tot langer thuis

Informatiebijeenkomsten

Vanaf 24 februari 2022 organiseren we informatiebijeenkomsten ‘Sleutel tot langer thuis’ in (bijna) alle kerkdorpen van het Land van Cuijk. Kijk in onderstaande planning wanneer de informatiebijeenkomst in jouw kern plaatsvindt.

Download

Planning informatiebijeenkomsten ‘Sleutel tot langer thuis’

Adressen

Land van Cuijk

  • Cuijk, , Cuijk


Snel naar