Voorzorgcirkels: zorgen voor elkaar door sterke sociale netwerken

  • 13 december 2022

Vanuit het project Sleutel tot Langer Thuis werken Mooiland, Pantein, Brabantzorg en Sociom samen met ouderenorganisaties aan het opstarten van voorzorgcirkels: het versterken van sociale netwerken waarin onderlinge afspraken gemaakt worden over het vragen en aanbieden van praktische hulp. De eerste voorzorgcirkels zijn afgelopen maanden opgestart.

Gestart is met informatiebijeenkomsten in samenwerking met lokale KBO-afdelingen en/of zorgcoöperaties, die inmiddels in 24 kerkdorpen in Land van Cuijk georganiseerd zijn. Ruim 750 senioren hebben deze bijeenkomsten bezocht. Deelnemers zijn geïnformeerd over het vergrijzingsvraagstuk, de toenemende druk op de professionele zorg als het minder beschikbaar zijn van informele zorg (zoals mantelzorgers). De oplossing ligt bij inwoners zelf; vitale senioren die de meer hulpafhankelijke senioren gaan helpen; dichtbij in de eigen straat of buurt.

Sterke sociale buurtnetwerken

Sociom investeert en ondersteunt in het opzetten van sterke sociale buurtnetwerken, de zgn. voorzorgcirkels. Als sociaal werkers worden we regelmatig geconfronteerd met mensen die met gevoelens van eenzaamheid kampen. Het gemis van zich omringd voelen door een sterk netwerk, het gemis van betekenisgeving, het niet durven vragen om hulp. Een voorzorgcirkel kan deels tegemoetkomen aan deze behoeften. Daarbij worden vormen als een voorzorgcirkel vanuit maatschappelijk perspectief steeds meer nodig. Het is bekend dat de professionele zorg immers enorm krimpt terwijl we afstevenen op een maatschappij met een dubbele vergrijzing en daarmee gepaard gaande een krachtige groei van ouderdomsziekten.

Voorzorgcirkels worden opgestart vanuit complexen waar senioren samen wonen, vanuit thuiszorg en vanuit initiatieven vanuit inwoners zelf. Zie je in jouw buurt of dorp dat er behoefte is aan een voorzorgcirkel? Schakel ons dan in.

Heel graag zetten we samen de schouders onder het opzetten van voorzorgcirkels voor een ‘gelukkig’ Land van Cuijk!

Hopelijk tot gauw!

Joyce van den Hoven: Cuijk, Grave, Mill, bereikbaar op: 06-89973531
Juliette van der Stap: Boxmeer & St Anthonis, bereikbaar op: 06-89973101

Wat is een voorzorgcirkel?

Een voorzorgcirkel bestaat uit een groep (8-15) mensen die dicht bij elkaar wonen (in dezelfde straat, wijk of dorp). Deze groep heeft zich bereid verklaard om hand- en spandiensten voor elkaar te verrichten. Twee personen van deze groep zijn aanspreekpunt/ bemiddelaar: zij kennen het aanbod van de leden en ook de vragen. Wanneer een groepslid onverwacht hulp nodig heeft, kan hij/zij een aanspreekpunt bellen. Deze persoon gaat in overleg met degenen die een aanbod hebben dat daarop past en bemiddelt. Mocht een vraag of situatie erg complex worden, dan kan een aanspreekpunt hulp vragen aan een daarvoor opgeleide vrijwilliger. De vrijwilliger heeft korte lijnen naar de organisaties op vlak van wonen, zorg en welzijn.

Het voordeel van een dergelijke cirkel kan zijn dat het meer gebruikelijk wordt om een beroep te doen op een ander omdat de structuur ervoor opgezet is. Daarnaast worden mensen ook meer alert op elkaar omdat zij zich hebben gecommitteerd aan dit model en zich meer verantwoordelijk voelen voor het doen slagen van hun gezamenlijke missie. Het komt tegemoet aan het dilemma van vraagverlegenheid en ook aan de behoefte aan betekenisgeving. Op deze wijze wordt een snel bereikbaar netwerk rond een persoon gecreëerd.

Ander nieuws

  • Calendar04-JUNI-2024

Lotgenotengroepen Marikenhuis

  • Calendar04-JUNI-2024

Update – West Maas en Waal

148 Gerelateerde