Informatiebijeenkomsten sleutel tot langer thuis van start

  • 10 februari 2022
  • Activiteiten voor ouderen

Het aantal ouderen in Nederland groeit, in het Land van Cuijk is er zelfs sprake van een dubbele vergrijzing. Senioren wonen steeds langer zelfstandig thuis en er is minder zorg vanuit professionele organisaties beschikbaar. Ook wordt er meer van mantelzorgers verwacht. Een flinke uitdaging, waarbij Katholieke Bond van Ouderen (KBO) en Stichting Welzijn Ouderen (SWO), Mooiland, Pantein en Sociom inwoners van het Land van Cuijk graag bij helpen. Met het project ‘Sleutel tot langer thuis’ ondersteunen zij inwoners om goed voor zichzelf én voor elkaar te zorgen.

Woonscan en Voorzorgcirkel
In het project ‘Sleutel tot langer thuis’ hebben senioren zelf de regie in handen. Projectleider Wendy Huijbers: “Centrale vraag aan iedere deelnemer tijdens de informatiebijeenkomsten is: Hoe zorgt ú ervoor dat u langer in uw eigen woning kunt blijven wonen of eventueel kunt verhuizen naar een geschikte woning? Tijdens de bijeenkomst krijgen deelnemers informatie over een woonscan. Hiermee bekijkt een opgeleide vrijwillig woonadviseur of een woning een plek is waar iemand veilig ouder kan worden. Daarnaast krijgen de deelnemers informatie over het opzetten van een Voorzorgcirkel. Dit is een cirkel van mensen om hen heen waar ze een beroep op kunnen doen als ze praktische hulp nodig hebben. Maar deelnemers bekijken ook welke ondersteuning of persoonlijke aandacht ze aan een ander kunnen bieden. Hiermee kan men nu al ‘uit voorzorg’ aan de slag, zodat deelnemers zelf zorgen voor een sterk sociaal netwerk.”

Data bijeenkomsten
De bijeenkomsten vinden per dorp plaats en worden via de lokale media aangekondigd. De planning van de bijeenkomsten is ook te vinden op de websites van Sociom, Thuiszorg & Zorgcentra Pantein en Mooiland.

Over Sleutel tot langer thuis
Het begon allemaal met dorpsbijeenkomsten in de voormalige gemeenten Boxmeer en Cuijk, die de Stichting Welzijn Ouderen en KBO’s samen organiseerden. Inwoners werden uitgenodigd om mee te praten over hun wensen en behoeften om zo lang mogelijk zelfstandig, in het eigen dorp, te kunnen blijven wonen. SWO en KBO vroegen daarna aan de drie professionele organisaties op het gebied van wonen (Mooiland), welzijn (Sociom) en zorg (Pantein) om ondersteuning. De reeds bestaande samenwerking tussen alle partijen vormde een goede basis voor de verdere ontwikkeling van dit project. Ook de steun van de gemeente Land van Cuijk, Rabobank en projectsubsidie ZonMw aan dit project is zeer waardevol.

Inmiddels wordt het gedachtegoed van het in het Land van Cuijk ontwikkelde project ‘Sleutel tot langer thuis’ ook elders in het land uitgerold.

Meer informatie en planning informatiebijeenkomsten op: Sleutel tot langer thuis.

Ander nieuws

  • Calendar04-JUNI-2024

Lotgenotengroepen Marikenhuis

  • Calendar04-JUNI-2024

Update – West Maas en Waal

148 Gerelateerde