Ouderschapsreorganisatie

Ouderschap na scheiding

Met ouderschap na scheiding of ouderschapsreorganisatie (ORO) kun je als ouders voorkomen dat een scheiding een conflictscheiding wordt, die goed ouderschap in de weg staat. Goede communicatie tussen de scheidende ouders is belangrijk voor de kinderen, zodat zij kunnen opgroeien in een veilige omgeving bij beide ouders. Voor ouders is dat belangrijk, zodat zij hun ouderschap vanuit samenwerking kunnen uitvoeren.

Methodiek

De ORO-bemiddelaars kijken hoe de communicatie tussen jullie als ouders verloopt en hoe die beter kan, toekomst- en oplossingsgericht. Jullie brengen zelf de gespreksonderwerpen in. De bemiddelaars helpen om de onderwerpen vanuit verschillende invalshoeken (ook die van de andere ouder en de kinderen) te bekijken en nodigen uit om te zoeken naar mogelijke oplossingen. De bemiddelaars zijn onpartijdig en stellen telkens het belang van het kind centraal.

Voorwaarden voor deelname

Om gebruik te maken van de bemiddelingshulp ORO moet je voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • Beide ouders melden zich op vrijwillige basis aan voor de gesprekken;
  • Tenminste één ouder is woonachtig in het Land van Cuijk;
  • Er lopen geen juridische procedures over de verdeling van ouderschapstaken en ouderlijk gezag;
  • De veiligheid van ouders, kinderen en/of bemiddelaars is niet in het geding.

Hoe ziet de ORO-bemiddeling eruit

Bij de ORO-bemiddeling gaan twee gespecialiseerde bemiddelaars van Sociom in gesprek met beide ouders. Eén van de bemiddelaars houdt specifiek de belangen van het kind in de gaten. De gesprekken vinden plaats op samen geplande data. De kinderen en eventuele nieuwe partners zijn daar niet bij. 

Beide ouders worden tegelijkertijd uitgenodigd voor het startgesprek op het kantoor van Sociom in Mill. In het startgesprek inventariseren we de bespreekpunten en deze worden vastgelegd in een bemiddelingscontract. Vervolgens vinden er maximaal zes bemiddelingsgesprekken plaats. Van ieder gesprek wordt een verslag gemaakt. Deze krijgen jullie als ouders toegestuurd. Ter ondersteuning van de bemiddelingsgesprekken worden opnamen gemaakt van de bijeenkomsten. Deze opnamen zijn alleen beschikbaar voor de bemiddelaars en worden na beëindiging van de ORO gewist.

Video

Bekijk onderstaande video om te kijken wat ouderschapsreorganisatie (ORO) voor jou kan betekenen.

Meer informatie en aanmelden

Voordat je je voor de ouderschapsreorganisatie kunt aanmelden, vragen wij je om de aanmeldingsprocedure en spelregels door te nemen. Daarna kun je het aanmeldformulier voor de ORO invullen en mailen naar oro@sociom.nl. Deze documenten zijn hieronder te downloaden.

Heb je vragen? Neem dan contact op met Maureen van Niekerk.

Downloads ORO

Download

Aanmeldprocedure en spelregels

Download

Aanmeldformulier ORO

1 Andere items
Download

Folder ORO

Medewerkers bij jou in de buurt
Wie is er dichtbij thuis?

Lotte Vollenberg

Sociaal werker, Algemeen maatschappelijk werk

Tuyen Nguyen

Sociaal werker, Algemeen maatschappelijk werk

Maureen van Niekerk

Sociaal werker, Algemeen maatschappelijk werk


Snel naar