Huiswerkbegeleiding

Betrokkenheid van ouders is belangrijk voor de leerprestaties van kinderen. Maar soms is het voor ouders moeilijk om hun kind(eren) te helpen bij het maken van hun huiswerk. In het kader van kansengelijkheid bieden wij deze begeleiding en persoonlijke ontwikkeling in een veilige setting op school.

Doel van huiswerkbegeleiding

Niet alle ouders zijn in staat om hun kind(eren) te helpen bij het maken van hun huiswerk. Het gedrag en houding van ouders kan de prestaties, het welbevinden en motivatie van kinderen op school beïnvloeden. De huiswerkbegeleiders van Sociom bieden ondersteuning aan de kinderen bij het maken van hun huiswerk. Daarnaast is het belang dat ouders daar ook bij betrokken worden door het doen van samenwerkopdrachten, zodat ze ook hiermee leren omgaan.

Hoe ziet huiswerkbegeleiding eruit?

Wij bieden elke maandagmiddag na schooltijd van 14.00 tot 14.45 uur huiswerkbegeleiding aan bij Basisschool De Regenboog in Cuijk. Dit wordt gedaan door een vrijwilliger van Sociom. Daarnaast is er overleg met ouders en leerkrachten voor overdracht van informatie en begeleiding aan de ouders. Ouders kunnen ook meekijken met de huiswerkbegeldeiding om het in de thuissituatie te kunnen oppakken.

Resultaten van huiswerkbegeleiding

  1. Leerlingen worden aangemoedigd om huiswerk te maken en zo specifieke vaardigheden te leren;
  2. De interactie tussen leerling en ouder met betrekking tot school wordt gestimuleerd;

Snel naar