Jongerenwerk op school

Belangrijke vindplaats van jongeren

Binnen de gemeente Land van Cuijk werken de scholen in het voortgezet onderwijs en jongerenwerk steeds meer samen. De eerste ervaringen zijn zeer goed. Eenzaamheid en isolement bij jongeren wordt eerder gesignaleerd en preventieve inzet kan erger voorkomen. Hiermee dragen we in belangrijke mate bij aan de ontwikkeling van jongeren.

Waarom jongerenwerk op school

In 2021 zijn jongerenwerkers gestart op het Merletcollege in Cuijk met de inzet in het voortgezet onderwijs als vindplaats voor jongeren. Op dat moment was er door de coronacrisis veel onrust. De verbinding tussen school en de leefwereld van de jongeren en hun leefruimte buiten school werd gemist. Dat gaf onveilige situaties.

Veel impact door coronamaatregelen
De crisis en bijbehorende maatregelen hebben een grote impact op jongeren; minstens de helft van de schoolgaande jeugd en adolescenten meldt meer mentale en fysieke klachten: meer overgewicht, meer gevoelens van eenzaamheid en depressie, er is zelfs een toename van het aantal zelfmoordmeldingen. Zo’n lange tijd maatregelen laat zijn sporen na op het algehele welzijn van een groot deel van de jongeren en het kan wel even duren voor mensen daarvan herstellen.

Wat doet jongerenwerk op school

Het jongerenwerk heeft laten zien snel te kunnen schakelen. Binnen de VO-scholen zijn de jongerenwerkers actief gebleven waar het kon en hebben vertrouwensbanden versterkt. Ook hebben ze snel de knop omgezet om te kijken hoe zij hun aanbod konden blijven voortzetten ten tijde van het thuisonderwijs. Dat betekende stevig inzetten op de online leefwereld: waar hangen die jongeren nu uit, en hoe kunnen we ze daar bereiken? Het vindplaatsgerichte werken is daarbij van uiterst belang en school blijkt een zeer belangrijke vindplaats. Zodra het weer mogelijk was, zijn jongerenwerkers weer binnen de school live contacten gaan leggen.

Signaalfunctie
Door de aanwezigheid op scholen signaleren de jongerenwerkers, veelal ook na afstemming met mentoren en anderen binnen de school, welke individuele jongeren niet prettig in hun vel zitten. Daar wordt extra op ingezet via:

  • Individuele gesprekken met de jongeren, schoolmedewerkers en ouders;
  • Organiseren van pauzeactiviteiten, zoals tafeltennis of voetbal;
  • Bijwonen van activiteiten die vanuit school georganiseerd worden;
  • Geven van voorlichting (in samenwerking met school- en samen met netwerkpartners).

Resultaten van jongerenwerk op school

Voorkomen van schooluitval
Naast docenten en schoolmedewerkers zijn ook jongerenwerkers in gesprek met jongeren om hen inzicht te geven in gedrag rondom verzuim. Het effect is dat jongeren minder verzuim plegen dan voorheen.

Versterken van de schoolveiligheid
Jongerenwerkers hebben goed door wat er speelt in de leefwereld van de jongeren als het gaat om zaken als messen, radicalisering en gevechten. Op die manier ondersteunen zij docenten bij het aanpakken van de problemen die naast het onderwijs spelen. Jongerenwerkers merken de sfeer op in de school en in de wijk en bespreken op de scholen. Vertrouwensrelaties worden opgebouwd tussen jongerenwerkers en jongeren en er worden ook activiteiten georganiseerd. Deze activiteiten dragen bij aan een rustige en betere sfeer op school.

Adressen

Cuijk

  • Cuijk, , Cuijk

Boxmeer

  • Boxmeer, , Boxmeer

Grave

  • Grave, , Grave

Land van Cuijk

  • Cuijk, , Cuijk

Mill & Sint Hubert

  • Mill en Sint Hubert, ,

Medewerkers bij jou in de buurt
Wie is er dichtbij thuis?

Loes Weerts

Sociaal werker, Jongerenwerk

Regilio Verhoeven

Sociaal werker, Jongerenwerk

Timothy van Oss

Sociaal werker, Jongerenwerk

Maurits Badal

Sociaal werker, Jongerenwerk, Toekomstcoach

Martijn Schmiermann

Sociaal werker, Opbouwwerk

Ilias El Boudouhi

Sociaal werker, Jongerenwerk

Harm Verbiesen

Sociaal werker, Jongerenwerk

Berttina Versteeg

Sociaal werker, Jongerenwerk

Antoinet Wijnakker

Sociaal werker, Jongerenwerk
9 Medewerkers


Snel naar