Participatieverklaring

Scholing voor nieuwkomers

Als nieuwkomer in Nederland krijg je een inburgeringsprogramma aangeboden om een volwaardige plaats in de samenleving te verwerven. Het participatieverklaringstraject (PVT) is onderdeel van dit traject voor statushouders en huwelijksmigranten. Je leert daarbij niet alleen de Nederlandse taal, maar vergaart ook kennis en vaardigheden over de Nederlandse samenleving. Wij organiseren deze vorm van scholing voor jou.

Het participatieverklaringstraject

In het Land van Cuijk bestaat het participatieverklaringstraject (PVT) uit vijf workshops:

  • 3 workshops over de Nederlandse democratie;
  • 1 workshop worden door de GGD;
  • 1 worksop door Werk & Inkomen.

Aansluitend volgt een excursie en een speeddate, waarbij clubs en verenigingen zichzelf presenteren aan de nieuwe burgers. Deelnemen aan een club vergroot de kans om kennis te maken met Nederlanders en dus ook de kans op integratie.

Inhoud workshops

Vanaf de dag dat je jezelf inschrijft bij de gemeente heb je 1 jaar de tijd om het traject van de participatieverklaring af te ronden. Omdat je in deze fase vaak nog onvoldoende Nederlands beheerst om het programma te kunnen volgen, worden de workshops zoveel mogelijk in jouw moedertaal aangeboden. Tijdens de workshops wordt kennis gedeeld over democratische waarden zoals vrijheid, gelijkheid, solidariteit en participatie. Ook over gevoelige onderwerpen zoals euthanasie, homohuwelijk of abortus wordt met elkaar van gedachten gewisseld en gediscussieerd.

Tekenen van de participatieverklaring

Het participatieverklaringstraject wordt afgesloten door het ondertekenen van de participatieverklaring. Hiermee verklaar je dat je kennis hebt genomen van de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving. De tekenceremonie vindt plaats in de raadszaal van het gemeentehuis.

Download de folder

Download

Adressen

Boxmeer

  • Boxmeer, , Boxmeer

Cuijk

  • Cuijk, , Cuijk

Grave

  • Grave, , Grave

Land van Cuijk

  • Cuijk, , Cuijk

Mill & Sint Hubert

  • Mill en Sint Hubert, ,

Sint Anthonis

  • Sint Anthonis, , Sint Anthonis

Medewerkers bij jou in de buurt
Wie is er dichtbij thuis?

Iman Asaad

Sociaal werker, Participatieverklaring, Vluchtelingenwerk, Interculturele centra


Snel naar