Participatieverklaring

Scholing voor nieuwkomers

Als nieuwkomer in Nederland krijg je een inburgeringsprogramma aangeboden om een volwaardige plaats in de samenleving te verwerven. Het participatieverklaringstraject (PVT) is onderdeel van dit traject voor statushouders en huwelijksmigranten. Je leert daarbij niet alleen de Nederlandse taal, maar vergaart ook kennis en vaardigheden over de Nederlandse samenleving. Wij organiseren deze vorm van scholing voor jou.

Het participatieverklaringstraject

In het Land van Cuijk bestaat het participatieverklaringstraject (PVT) uit vijf workshops:

  • 2 Workshops over de Nederlandse kernwaarden (Vrijheid, Gelijkwaardigheid, Solidariteit en Participatie). En over de democratie en het onderwijssysteem in Nederland;
  • 1 Workshop over het voeren van een sollicitatiegesprek en het maken van een CV in de eigen taal van de kandidaat;
  • 1 Workshop over kennismaken met sportverenigingen en/of een hobby/taalmaatje.

Inhoud workshops

Vanaf de dag dat je jezelf inschrijft bij de gemeente heb je 3 jaar de tijd om het traject van de participatieverklaring af te ronden. Omdat je in deze fase vaak nog onvoldoende Nederlands beheerst om het programma te kunnen volgen, worden de workshops zoveel mogelijk in jouw moedertaal aangeboden. Tijdens de workshops wordt kennis gedeeld over democratische waarden zoals vrijheid, gelijkheid, solidariteit en participatie. Ook over gevoelige onderwerpen zoals euthanasie, homohuwelijk of abortus wordt met elkaar van gedachten gewisseld en gediscussieerd.

Download de folder

Download

Folder Participatieverklaring

Medewerkers bij jou in de buurt
Wie is er dichtbij thuis?

Iman Asaad

Sociaal werker, Participatieverklaring, Vluchtelingenwerk


Snel naar