Thuisadministratie succesvol dankzij vrijwilligers

Interview met sociaal werker Anja Valckx en vrijwilliger Miriam Beudel

  • 11 november 2021

In West Maas en Waal ondersteunen, informeren en adviseren vrijwilligers van Sociom bij casussen op het gebied van Thuisadministratie. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om het invullen van bepaalde formulieren of een (eenvoudige) Belastingaangifte, maar ook om het op orde brengen van de financiële administratie van een inwoner. Sociaal werker Anja Valckx is vanuit Sociom coördinator en regisseert de kennismaking tussen de hulpvrager en de vrijwilliger die de casus gaat oppakken. Anja: “De meeste casussen komen binnen via de bibliotheek, VraagWijzer West Maas en Waal, het algemeen maatschappelijk werk van Sterker, Woonstichting De Kernen of een zorgboerderij. Daar werken we veel mee samen en de lijnen zijn kort, waardoor we snel kunnen inspringen. Het bijzondere van de Thuisadministratie is dat de hulpvrager laagdrempelig en in een veilige en vertrouwde setting over een soms toch wel precair onderwerp kan praten. Onze vrijwilligers kijken mee en leren de hulpvrager vervolgens zelf weer de regie te nemen over zijn of haar financiële situatie.”

Vrijwilligers
Op dit moment zijn er vier vrijwilligers uit vier verschillende dorpen in West Maas en Waal actief voor de Thuisadministratie. Anja: “Ik probeer ze altijd te koppelen aan iemand uit het eigen dorp, maar soms is dat juist minder prettig en dan kan het ook flexibel zijn.” Een van de vrijwilligers is Miriam Beudel. Anja is maar wat blij met deze bezige bij uit Dreumel: “Miriam heeft goede voelsprieten. Dankzij het niet-pluis-gevoel dat ze soms heeft, geeft ze haar grenzen aan tot hoever de ondersteuning reikt, die zij kan bieden en waar professionele hulpverlening nodig is. Daardoor kunnen we ook in het voorliggend veld van waarde zijn en hebben we meermaals voorkomen dat inwoners in de schuldhulpverlening komen.”

Openheid en vertrouwen
Met haar sociale hart wil Miriam graag iets terugdoen voor de samenleving, nadat ze een aantal jaren ernstig ziek is geweest. Ze vertelt: “Soms kom ik ergens binnen vanwege een financiële vraag, maar groei ik uit tot maatje of vertrouwenspersoon. Al bij de eerste kennismaking voel ik heel snel de mate van vertrouwen van de hulpvrager aan. Als dat goed zit, dan laat hij of zij me alles in openheid zien en kan ik deze inwoner ook zo goed mogelijk van dienst zijn. Als buitenstaander kun je soms ook beter adviseren over financiële zaken dan iemand die dichtbij staat.”

Bekendheid van Thuisadministratie
Het afgelopen jaar heeft de Thuisadministratie meer bekendheid gekregen via de dorpsplatforms, lokale kranten en sociale media. Daar heeft Anja erg haar best voor gedaan en het werpt ook zijn vruchten af. “Ik schat in dat we zo’n veertig casussen hebben behandeld, eenmalig of meer frequent. De casussen zijn ook minder complex geworden, omdat er eerder aan de bel getrokken wordt door de inwoner of via netwerkpartners. Daar kunnen we veel leed mee besparen.”

Meerwaarde
Miriam vindt het erg fijn dat ze op deze manier kan bijdragen. “Zo was er eens een inwoner die maandelijks problemen had met de betaling van de huur. Met één telefoontje naar de woningcorporatie kon ik het voor elkaar krijgen dat de huur op een latere datum afgeschreven zou worden, waardoor er voortaan wel voldoende geld op de rekening zou staan. En ik heb een man van veertig jaar, die voor het eerst op zichzelf ging wonen, geholpen om zijn financiën op orde te krijgen. Omdat hij autisme heeft, heb ik hem gedurende drie maanden op een toegankelijke manier geleerd hoe hij zicht kan krijgen op zijn inkomsten- en uitgavenpatroon. Hij doet het nu voortreffelijk. En nog steeds maken we een praatje als ik hem tegenkom in het dorp. Dat vind ik heel erg leuk.”

Wens voor 2022
Anja heeft inmiddels de beschikking over aardig wat vrijwilligers, die vast of flexibel inzetbaar zijn. Maar er zijn altijd meer handen welkom. Ze zegt: “Mijn wens voor 2022 is dat ik, naast het Dienstencentrum in Beneden-Leeuwen, op meerdere plekken bereikbaar ben in West Maas en Waal, bijvoorbeeld door middel van een (maandelijkse) inloop bij de dorpshuizen of de vier Steunpunten Mantelzorg. En daarnaast blijf ik heel zuinig op mijn vrijwilligers, zonder hen kan ik mijn werk niet goed doen.”

Ander nieuws

  • Calendar09-JUNI-2022

Activiteiten voor Internationale Schakelklassen (ISK)

  • Calendar09-JUNI-2022

Heerlijke dag bij ‘Zomer in je Bol’

43 Gerelateerde