Buurtbemiddeling 2021

Interview met Froukje Drent

Ondanks de coronamaatregelen hebben we mogelijkheden en momenten gevonden om toch iets voor de inwoners te betekenen.

Froukje Drent

Corona

Ondanks corona en de beperkingen wist Buurtbemiddeling in 2021 veel te organiseren voor de inwoners. Zodra het mogelijk was, gingen de vrijwillige bemiddelaars op pad om buren te spreken. Maar ook via Teams, Zoom, Whatsapp en telefonisch is er heel wat bemiddeld. Naast de maandelijkse bijeenkomst met buurtbemiddelaars, die 10x doorgang vond, nam de coördinator deel aan het Regio-overleg en het Landelijk overleg met het CCV. Bovendien werden er verschillende Kennissessies georganiseerd door en voor buurtbemiddelaars

‘Afgelopen jaar was een lastig jaar om bemiddelaars als team en individueel te zien en te motiveren. Ondanks de coronamaatregelen hebben we mogelijkheden en momenten gevonden om toch iets voor de inwoners te betekenen. Zoals het online spelen van een spel, een kaartje sturen en een passend boek gegeven.’ Ook was er de nodige PR-aandacht voor Buurtbemiddeling. ‘Die is nodig omdat mensen zelf contact op kunnen nemen met ons. Dan moeten ze wel weten dat we er zijn en waarvoor ze bij ons terecht kunnen. Bovendien zetten we PR in om nieuwe buurtbemiddelaars te werven en dat heeft vruchten afgeworpen.’ Kortom, Buurtbemiddeling heeft niet stilgezeten!

Ontwikkelingen

Behalve corona speelde er ook andere thema’s in 2021. Zo was er het 25-jarig jubileum van Buurtbemiddeling. Hiervoor stond heel september in het teken van Buurtbemiddeling. De coördinator heeft hierin een actieve rol gespeeld. ‘Ik heb samen met de coördinator Zwolle een online Webinar georganiseerd, door Elke Wiss gegeven. En we hebben aandacht gecreëerd voor het jubileum door alle buurthuizen in Land van Cuijk folders en posters toe te sturen.’

De Kennissessies werden op verschillende thema’s georganiseerd. Zo was er de kennissessie “De grens van tolerantie”, georganiseerd door Buurtbemiddeling, Mooiland, Vizier en het Meldpunt Discriminatie. Het doel van deze kennissessie was om handvatten te geven aan het omgaan met de intolerante houding van inwoners.

Samen met Vluchtelingenwerk organiseerde Buurtbemiddeling een kenniscollege Midden-Oosten. ‘Het doel hiervan was om bemiddelaars, collega-vrijwilligers, sociaal werkers en netwerkpartners op macroniveau te scholen over de situatie in het Midden-Oosten. Door de dagelijkse problematiek uit te vergroten en in perspectief te zetten. Deze wens kwam van de buurtbemiddelaars, maar ook vanuit het netwerk. De spreker was helaas ziek waardoor een andere wetenschapper een zeer bevlogen verhaal heeft gehouden over eerwraak. Hier waren de bemiddelaars allemaal zeer enthousiast over.’

Verklaring cijfers

Buurtbemiddeling registreert haar handelingen in het registratiesysteem van Sociom. Vanaf 1 januari 2021 is iedere casus ingevoerd in dit digitale systeem. ‘De cijfers in deze rapportage komen voor de eerste maal uit dit systeem. Hierdoor kunnen de cijfers enigszins afwijken van andere jaren; het gaat hier om details’, legt Froukje uit.

Samenwerking

Samenwerking is belangrijk voor Buurtbemiddeling. Froukje: ‘Complexe casussen worden tijdens de gezamenlijke overleggen met bemiddelaars en verwijzers besproken en er worden op lastige thema’s trainingen georganiseerd waar we kennis en ervaring delen. Froukje is bovendien actief betrokken bij de methode Blikveld 360 als ambassadeur/aanjager. Door deel te nemen en leervragen in te brengen in de leersessies worden casussen breder besproken en de kwaliteit van de dienstverlening neemt hierdoor toe.

‘Buurtbemiddeling Land van Cuijk is ook te vinden op problemenmetjeburen.nl. Deze site wordt gedragen door ongeveer 150 diensten Buurtbemiddeling in Nederland. Steeds meer melders vinden Buurtbemiddeling via deze site. Problemenmetjeburen.nl had in 2021 53.885 bezoekers. En in 2021 waren we actief betrokken bij de inhoud en vormgeving van “Dat is makkelijk praten”. Een pr-campagne die in 2022 wordt gelanceerd.’

Vooruitblik

Buurtbemiddeling heeft een collectieve casus opgestart in Cuijk. In een appartementencomplex is aan alle inwoners gevraagd of zij deel willen nemen aan een groepsbemiddeling; in 2022 zullen de gesprekken plaats vinden en samen met opbouwwerk wordt bekeken welke stappen nodig zijn voor een betere leefomgeving.

In Sint Anthonis vond een bemiddeling plaats waarbij de Gemeente zelf Partij C was; ook een partij die in gesprek is gegaan met inwoners onder begeleiding van Buurtbemiddeling. Zo worden boze inwoners gehoord en kon de gemeente uitleg geven over bepaalde keuzes die zij had moeten maken t.a.v. de verkeersveiligheid.