Raad van Overleg en Advies

De ROA is het inspraakorgaan voor alle vrijwilligers en inwoners in het werkgebied van Sociom. Ze komt op voor hun belangen door proactief mee te denken met onderwerpen die op hen betrekking hebben. De ROA is een onafhankelijk orgaan binnen de organisatie en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directie. Geïnstalleerd in september 2017 en samengesteld uit vrijwilligers en inwoners van het werkgebied van Sociom.

Doel

We gaan in gesprek met vrijwilligers en inwoners, de teams en de directie en verzamelen zo relevante informatie die we vertalen in een advies. Daarna volgt de ROA wat er met het advies wordt gedaan en koppelt dit terug. 

Werkwijze en samenstelling

De ROA is een afspiegeling van Sociom en streeft naar vertegenwoordigers van vrijwilligers en inwoners, uit elk werkgebied, die welzijnsactiviteiten in buurten en wijken volgen. Als er signalen naar voren komen, bespreken we dit eerst in de vergadering en koppelen we dit daarna terug naar de sociaal werkers en vrijwilligers uit het team. Indien nodig volgt een advies voor de directie.

De ROA bestaat uit vaste leden die na toetreding een zittingsperiode hebben van 3 jaar. Dit kan 3x verlengd worden verlengd.

Vergaderingen

We vergaderen 1x per maand, 2 uur. Het eerste uur overleggen we met:

  • Directeur-bestuurder, 6x per jaar;
  • Vertegenwoordigers van de 6 gebiedsteams;
  • Raad van Toezicht, 2x per jaar;
  • Managementteam, 1x per jaar.

Het tweede uur vergadert de ROA over de recente ontwikkelingen van het welzijnsbeleid in de regio, waarbij de focus ligt op de effecten, resultaten en gevolgen voor de vrijwilligers en inwoners. 

Voor de gesprekken met de vrijwilligers en inwoners worden extra overlegmomenten gepland.

Contact

De Raad van Overleg en Advies kan worden benaderd met ideeën, vragen, opmerkingen of suggesties over de verbetering van de dienstverlening door Sociom. Ook als in de relatie met de sociaal werker onverwacht een blokkade of stroefheid ontstaat, kan men bij de ROA terecht. De informatie die in de gesprekken met de ROA wordt besproken en gedeeld wordt vertrouwelijk behandeld.

Neem contact op met de ROA via: roa@sociom.nl.

De ROA is er niet voor de behandeling van individuele klachten. Hiervoor heeft Sociom een klachtenregeling. Klachtenregeling Sociom.

De ROA bestaat uit de volgende deelnemers:

  • Berry Blommaert (voorzitter)
  • Erik Peeters
  • Rietje Nijdam

Folder Raad van Overleg en Advies

Download

Folder ROA