Kwaliteitslabels en certificeringen

Kwaliteit leveren, dat doen we bij Sociom graag. We zijn dan ook trots op deze erkenningen: ANBI-status, Kwaliteitslabel Sociaal Werk en Wij werken mantelzorgvriendelijk.

ANBI-Status

Sociom heeft de ANBI-status. De afkorting ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Om voor deze status in aanmerking te komen moet een organisatie aan allerlei voorwaarden voldoen:

  • 90% van de inzet richt zich op het algemeen belang.
  • De organisatie heeft niet de bedoeling om winst te maken.
  • De organisatie voldoet aan eisen van integriteit.
  • De organisatie heeft een beleidsplan.
  • De leiding of het bestuur mag niet over het vermogen beslissen alsof het privévermogen is.
  • De kosten en bestedingen moeten redelijk in evenwicht zijn.
  • De organisatie heeft niet teveel vermogen.
  • De organisatie heeft strikte regels voor onkostenvergoedingen opgesteld.

Kwaliteitslabel Sociaal werk

Sociom is met ingang van 15 mei 2019 gecertificeerd en geregistreerd in het Kwaliteitsregister Sociaal Werk. Certificering en registratie hebben betrekking op alle onderdelen van de organisatie.

Het Kwaliteitslabel Sociaal Werk is een uniek en eigenzinnig kwaliteitslabel voor de branche. Dit Kwaliteitslabel staat voor Sterk Sociaal Werk.

Met dit Kwaliteitslabel biedt de branche opdrachtgevers, stakeholders en klanten zicht op de kwaliteit van de dienst­verlening die zij inkopen bij de sociaalwerkorganisaties waarmee ze samenwerken.

Het Kwaliteitslabel is gebaseerd op de gezamenlijke waarden van de branche. Deze zijn vertaald in de Branchecode Sociaal Werk. Daarnaast bevat het label een set toetsbare normen, ingedeeld in de rubrieken vakmanschap, dienstverlening en organisatie & bestuur. De afzonderlijke elementen van het Kwaliteitslabel vormen samen het verhaal van Sterk Sociaal Werk. 

Wij werken mantelzorgvriendelijk

Sociom heeft de erkenning ontvangen als organisatie die voldoet aan mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid. Sociom heeft als organisatie aandacht voor hun mantelzorgende medewerkers, maken het onderwerp bespreekbaar en bieden mogelijkheden om werk en zorgtaken te combineren.