Ondernemingsraad

Onze medewerkers zijn goud waard. Hun mening en input wordt dan ook zeer gewaardeerd. Om de belangen van deze waardevolle medewerkers te behartigen, is er een ondernemingsraad die zich hiervoor inzet.

Voor de belangen van het personeel

De ondernemingsraad van Sociom overlegt met de directie over zaken in de organisatie die van belang zijn voor het personeel. De raad komt op voor de belangen van de werknemers en de organisatie en bestaat uit medewerkers van Sociom: Martijn Schmiermann, Maartje Raeskin, Maureen van Niekerk en José van Alem.