Samenwerken

Niet praten, maar doen. Samen met andere inwoners van het Land van Cuijk en West Maas en Waal werken we met de inwoners in Land van Cuijk en West Maas en Waal aan jouw vragen. Niet overnemen maar samenwerken. We werken resultaatgericht, ondersteunen initiatieven die mensen bij elkaar brengen en we zoeken met elkaar naar verrassende oplossingen.

Samen zoeken naar oplossingen

Actief in netwerken
Sociaal werk zoekt altijd verbinding. Binnen het dorp, de wijk of de buurt. In het Land van Cuijk maar ook op andere plaatsen in de Noordelijke Maasvallei, in de gemeente West Maas en Waal en landelijk. We zijn actief in heel veel netwerken. Sociaal werkers hebben een breed netwerk. Zij delen verantwoordelijkheden, maken gebruik van deskundigheid van anderen en dragen eigen deskundigheid over.

Op de troepen vooruit lopen
Sociom staat landelijk bij brancheorganisaties bekend als een ondernemende en vernieuwende welzijnsorganisatie. ‘Jullie lopen op de troepen vooruit’ horen we dan. In 2015 en 2016 namen we deel aan de Thematranche Welzijn van In Voor Zorg, daarnaast participeren wij actief in het netwerk Positieve Gezondheid, Platform MooiMaasvallei en binnen onze branchevereniging Sociaal Werk Nederland.

Kennis delen
Regelmatig wordt ons gevraagd om onze kennis te delen bij conferenties en platforms. Op onze beurt krijgen wij hier ideeën en ondersteuning aangereikt, bijvoorbeeld voor nieuwe projecten. Hierdoor kunnen we ons als Sociom blijven ontwikkelen.