Raad van Toezicht

Toezicht houden is een complexe taak, waarbij oordeelsvorming plaatsvindt op basis van informatie. Deze oordeelsvorming moet zorgvuldig plaatsvinden. De taak van de Raad van Toezicht is vanuit een onafhankelijke positie toezien op het functioneren van de Raad van Bestuur, directeur–bestuurder, de besturing en het functioneren van de organisatie.

De Raad van Toezicht  van Sociom ontwikkelt deze zorgvuldige oordeelsvorming door ruimte te geven aan de dialoog, het wikken en wegen, een proactieve onderzoekende houding en de kwaliteit van het samenspel.

De Raad van Toezicht  heeft de volgende rollen: werkgeverschap – toezicht – klankbord functie en besluitvorming. De Raad van Toezicht  van Sociom vult deze rollen in met oog voor de aard, de cultuur en omvang van Sociom in de regionale samenleving.

De Raad van Toezicht van Sociom kent ten minste drie leden die periodiek aftredend zijn. De samenstelling is zo gekozen, dat alle benodigde expertise aanwezig is om Sociom goed te kunnen volgen in het sociale domein dat volop in beweging is en voortdurend verandert. Het is voor alle betrokken partijen ongewis hoe het speelveld, binnen dit domein, er over enkele jaren zal uitzien.

Op welke terreinen worden hoeveel middelen ingezet? Wie mag dat gaan uitvoeren en in welke gebieden zullen de diensten van Sociom gebruikt afgenomen gaan worden?

Om te anticiperen aan deze veranderende wereld heeft de Raad van Bestuur in samenspraak met de Raad van Toezicht een missie, visie en strategie ontwikkeld voor de komende jaren.

In de uitvoering van ons toezichthoudend werk is de Raad van Toezicht dus proactief gericht op de samenwerking en dialoog met alle betrokkenen binnen dit sociale domein, maar ook daarbuiten.

Contact

De leden van de Raad van Toezicht zijn bereikbaar via 0485 700 500 of info@sociom.nl.

Downloads

Download

Reglement Raad van Toezicht

Download

Samenstelling Raad van Toezicht