Missie en visie

Waar staan wij voor en waar gaan wij voor? Dat lees je hier in onze missie en visie.

Missie

Sociom staat voor een samenleving waarin iedereen, naar wens en vermogen, meedoet. Sociom voorziet daarom in een preventief voorliggend veld voor het Land van Cuijk, West Maas en Waal en omliggende gemeentes, waardoor iedereen de kans krijgt haar rol in die samenleving te pakken.

Visie

Onze visie is dat veerkracht nodig is om de effecten van o.a. de woon- en klimaatcrisis, pandemieën zoals corona, vergrijzing, globalisering en groeiende kansenongelijkheid het hoofd te bieden.

Sociom kan en wil, in samenwerking met partners van betekenis zijn voor de positieve gezondheid van mensen in de samenleving door mensen op deze vlakken veerkrachtig te laten worden en blijven.
Sociom biedt een steuntje in de rug door mensen deze veerkracht vanuit hun eigen talenten en behoeften te laten ontwikkelen. We boren talenten aan en zorgen dát in plaats van vóór. Oftewel, we faciliteren zoveel mogelijk en borgen de ontwikkeling van vaardigheden voor een toekomstbestendig bestaan in plaats van tijdelijk zaken over te nemen.

Uitgangspunt is dat iedereen zelf regie kan blijven voeren over zijn/haar leven. Natuurlijk zal Sociom, afhankelijk van de mate van zelfredzaamheid van een inwoner, haar handelen aanpassen. De inwoner staat namelijk altijd centraal in het handelen van Sociom.

Bij Sociom weten we dat eigen regie bijdraagt aan een positieve gezondheid op alle aspecten van het spinnenweb. Dat geldt niet alleen voor inwoners, maar ook voor medewerkers (betaald en onbetaald) van Sociom. Zo werken we aan geluk en zingeving.

Kernwaarden

De kernwaarden van Sociom zijn samen met de missie, visie en strategische doelen de maatstaf voor onze kwaliteit en handelen.

Verbindend

Sociom is de verbinder (schakel) tussen inwoner, partners en gemeente. Sociom zorgt dat de behoefte of vraag van de inwoner centraal staat en dat deze gehoord wordt door partners en gemeente. Daarnaast zorgt Sociom voor verbinding tussen inwoners onderling door het organiseren van ontmoeting en activiteiten. Hiermee werkt Sociom aan de leefbaarheid van wijken en het welzijn van inwoners. Maar ook intern wil Sociom verbindend zijn. ‘Wij van Sociom’ mag als gevoel meer waarde krijgen, zodat we meer oog hebben voor elkaar en elkaars talenten.

Ambitieus

Sociom’ers zijn bevlogen en zetten zich met hart en ziel in om voor de inwoners het verschil te maken. Dit doen ze vanuit hun betrokkenheid, professionaliteit en sociale hart. Sociom heeft als missie dat alle inwoners die willen, mee kunnen doen in de maatschappij. Deze ambitie is groot, maar komt elke dag dichterbij als Sociom zich blijft inzetten voor de inwoners. Ambitieus zijn is een belangrijke kernwaarde omdat het ons dwingt onszelf te blijven ontwikkelen en zo passende dienstverlening te kunnen blijven bieden. Sociom streeft dan ook een organisatiecultuur na die ontwikkeling omarmt.

Resultaatgericht

Sociom is gericht op resultaat. Tenslotte willen we onze dienstverlening altijd weer kwalitatief beter en passender maken. Om te weten of we beter worden, zullen we moeten concretiseren wat we daaronder verstaan. Vakgroepen werken met de business model canvassen aan de resultaten die ze, samen met de gemeenteambtenaren, geformuleerd hebben voor hun doelgroep. Het managementteam (MT) werkt op het gebied van strategie en beleid aan resultaten om de organisatie te ontwikkelen.

Ook in onze dienstverlening aan inwoners zijn we resultaatgericht: medewerkers en vrijwilligers ondersteunen inwoners bij het werken aan hun welzijn en de resultaten die ze op dit gebied willen behalen.

Sociom is resultaatgericht en mag de behaalde resultaten meer zichtbaar maken. Zo kan Sociom haar waarde aantonen en verantwoording afleggen over de inzet.