Missie en visie

Waar staan wij voor en waar gaan wij voor? Dat lees je hier in onze missie en visie.

Missie

Sociom staat voor een samenleving waarin iedereen meedoet. Sociom voorziet daarom in een preventief voorliggend veld voor Het Land van Cuijk, West Maas en Waal en omliggende gemeentes, waardoor iedereen de kans krijgt haar rol in die samenleving te pakken.

Visie & ambitie

Om een samenleving te realiseren waarin iedereen meedoet, is het belangrijk dat iedereen in de gelegenheid gesteld wordt mee te doen, op een manier die past bij ieders vermogen. Sociom ziet het als haar gezamenlijke verantwoordelijkheid met andere sociaal werkorganisaties om hierin te faciliteren in de breedste zin van het woord.

Sociom ziet zichzelf, als meest ervaren en aanwezige ‘welzijnsspeler’ in het veld, als kartrekker en initiator. Ten aanzien van opdrachtgevers zijn we adviserend, ten aanzien van partners verbindend. Onze ambitie is gericht op breed gedragen resultaat, voor alle inwoners, waarbij het doel de middelen heiligt. De ambitie is om gewenst effect te creëren in de maatschappij, en we doen wat daarvoor nodig is. En als dat tot gevolg heeft dat we moeten groeien, dan is dat wat we doen.