Jaarverslagen

In het jaarverslag krijg je een kijkje achter de schermen van het sociaal werk in het Land van Cuijk en West Maas en Waal. We delen bijzondere verhalen over de praktijk en laten zien hoe onze organisatie zich blijft ontwikkelen.

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2021

Factsheet Sociom jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020

Bekijk het jaarverslag:

Downloads

Download

Staat van baten en lasten met toelichting tbv anbi 2022

Download

Balans met grondslagen tbv anbi 2022

6 Andere items
Download

Jaarverslag Raad van Toezicht 2021

Download

Staat van baten en lasten met toelichting tbv anbi 2021

Download

Balans met grondslagen tbv anbi 2021

Download

Verslag van de Raad van Toezicht 2020

Download

Jaarverslag 2019

Download

Financieel jaarverslag 2019