Dorpsteam Sint Anthonis 2021

Interview met Caroline Hoogeveen, Marlies Leijsten en Evy Weerepas

Vooral voor mensen die het normaal lastig vinden om ons te benaderen, zijn we zo heel dichtbij.

Caroline Hoogeveen

Het Dorpsteam is een intensieve samenwerking tussen medewerkers van Sociom, Pantein en Mee de Meentgroep. Wekelijks bespreken zij de aanmeldingen door en kijken wie vanuit welk perspectief zaken het beste op kan pakken. Tevens pakken zij ook collectieve vragen samen op. Op deze manier is het lijntje naar het achterland van de betrokken organisatie heel kort, hebben inwoners en huisartsen één aanmeldpunt en worden zaken integraal opgepakt.

MFC Oelbroeck

Wanneer de collega’s van het Dorpsteam aanschuiven voor een terugblik op 2021 barsten ze direct los. ‘De mensen weten ons goed te vinden en onze gezichten zijn bekend, vertelt Marlies. ‘Iedereen kent Caroline en dat maakt onze ondersteuning heel laagdrempelig’.

‘De verbouwing van Stichting Multifunctioneel Centrum Oelbroeck, waar ook wij kantoor houden, is af. Je wordt ontvangen bij binnenkomst door vrijwilligers, je loopt door de prachtige ruimte van de BiblioPlus en komt zo in het horeca gedeelte van het MFA. Er zijn laagdrempelige voorzieningen voor alle inwoners. Er is ook altijd iemand met wie je een praatje kunt maken. En vooral voor mensen die het normaal lastig vinden om ons te benaderen, zijn we zo heel dichtbij. Natuurlijk gaan we ook op huisbezoek als mensen aangeven dat fijner te vinden.’

Corona

Corona leverde ook voor dit team wat beperkingen op. Marlies: ‘De vrijwilligers van Sociom wilden bijvoorbeeld niet meer op huisbezoek, vanwege persoonlijke gezondheidsrisico’s of ter bescherming van de klant.’, ‘Daarom hebben we inwoners als maatjes aan elkaar gekoppeld. Via advertenties op ons lokale inwonerplatform www.samensintanthonis.nl mobiliseerden we het collectieve circuit.’ ‘Twee dames van 70+ hebben we zo aan elkaar gekoppeld, vult Caroline aan. Die kenden elkaar nog niet maar gaan nu zelfs samen op vakantie!’

Activiteiten

Bepaalde activiteiten en initiatieven vonden binnen corona toch doorgang of werden daartoe voorbereid. Zo werd er in ‘de week tegen eenzaamheid’ soep gekookt van lokaal geteelde pompoenen die speciaal voor de gelegenheid werden geteeld (Samen Soepen). Er was het Alzheimer Café, Dementie Vriendelijke Gemeente, een GGD-kookworkshop, Verwen-dag voor vrouwen en ondersteuning van Vrouwen voor Elkaar, een geplande kerstactiviteit in de Schouwburg voor eenzame ouderen. We kwamen 9x samen met het HOME-team, maakten deel uit van de voorzorgcirkels en er was bijvoorbeeld het Taalhuis. Marlies nam bovendien deel aan het Zorgmijdersoverleg. Het contact was veelal toch face to face; buiten en op voldoende afstand.

Evy is kwartiermaker jongerenwerk in Sint Anthonis: ‘Ik heb wel veel gesprekken digitaal kunnen doen. Mijn opdracht is anders, ik doe geen individuele casuïstiek en kon met netwerkpartners de meeste gesprekken gewoon via Teams doen.’

Ontwikkelingen

Het Dorpsteam krijgt te maken met een grote diversiteit aan casussen. ‘Wat me erg is bijgebleven is het verhaal van een Somalische moeder die met haar gezin terugkeerde naar Afrika. Alleen haar 19-jarige zoon bleef hier achter. Maar het huis waarvan de huur was opgezegd was voor hem te duur en eigenlijk was de jongeman gewoon aan zijn lot overgelaten. Ik heb de regierol gehad in deze casus en dan is het heel belangrijk dat je een goed netwerk hebt. Uiteindelijk hebben we allerlei zaken voor hem kunnen regelen door de samenwerking met veel mensen van de gemeente, de trajectbegeleider van school en werkgever van de betreffende jongen, het Verdihuis enzovoort’, vertelt Caroline. ‘Uiteindelijk heeft hij een woning in Boxmeer kunnen krijgen en krijgt hij ondersteuning van Humanitas.’.

Op het gebied van financiën komen steeds meer vragen. ‘We verwijzen dan vaak intern door naar Sociaal Raadsliedenwerk en doen een warme overdracht’. Ook kwamen er in 2021 veel vragen van de huisarts via Welzijn Op Recept. ‘Dat er steeds meer vragen van jongere mensen komen is wel een belangrijke ontwikkeling die we hebben gezien’, volgens Marlies.

Caroline vult aan: ‘We houden ook de mantelzorgers goed in beeld en met name de jonge mantelzorgers. En er kwamen veel vragen rondom huisvesting. Zo hebben we ook te maken met situaties rondom de campings. Mensen mogen daar niet wonen en dat begrijpen we goed vanuit de standpunten van de gemeente. Maar we kennen de verhalen achter die vraag en die zijn echt schrijnend. Door een groot tekort aan woningen hebben mensen eigenlijk geen keuze meer.’ ‘Daar zie je ook onze meerwaarde wel naar voren komen. Het is belangrijk dat mensen gehoord en gezien worden. Wij blijven met ze in gesprek en kunnen samen met hen een begin maken aan een oplossing. Tegelijkertijd nemen we de gemeente mee zodat er wederzijds begrip ontstaat en tijd en ruimte wordt gecreëerd om samen naar oplossingen te zoeken.’

Vooruitblik

Caroline: ‘Werken in het Dorpsteam betekent voelen, proeven, ruiken, beleven en daarop inspelen. We moeten er gewoon zíjn. In 2022 willen we vooral het jongerenwerk meer aandacht geven en de voorzorgcirkels goed oppakken. Zo kunnen we het beste preventief inspelen op ontwikkelingen die komen.’