Sociaal Raadsliedenwerk 2021

Interview met Nick Gerrits en Aysel Tekyatan

We lossen niet alles op maar kunnen altijd advies geven. Dat maakt ons werk zo leuk; ondanks enorme werkdruk heb ik er echt plezier in.

Nick Gerrits

Corona

Nick en Aysel zijn, samen met Danielle de sociaal raadslieden in Land van Cuijk. Corona had voor hen een enorme impact op het werk. Máár in positieve zin! Aysel: ‘Ik heb al die tijd heel veel digitaal gewerkt en dat ging fantastisch. Het was natuurlijk even zoeken en je moet mensen daarin opvoeden, maar door digitaal met mensen in contact te zijn, bijvoorbeeld via Whatsapp, werd onze inzet heel laagdrempelig. Een vraag is zo gesteld als je even een appje kunt sturen! Mensen moesten alleen leren dat het antwoord niet altijd meteen komt’, zegt ze met een glimlach.

Nick beaamt de opvattingen van Aysel: ‘Wat we zien is dat mensen ook zelfredzamer zijn geworden. Wanneer je niet met elke envelop naar de inloop kan maak je sneller zelf de post open en pak je dingen op. En Whatsapp was een goede 1e filter om vragen af te vangen. Natuurlijk waren er ook de face to face afspraken, met inachtneming van de coronaregels.’

Verklaring cijfers

Dat het aantal casussen en contacten in sommige gemeentes sterk afwijken van voorgaande jaren wijten Nick en Aysel voornamelijk aan de manier van registreren. ‘We hadden het met het digitale contact drukker en stonden altijd aan. Daardoor lukte het soms niet een casus administratief af te sluiten. Vóór je dat deed kwam er dan soms een nieuwe hulpvraag binnen en dan liep de casus langer door. Vandaar ook meer contactmomenten op minder casussen. Tegelijkertijd moeten we ook bekennen dat niet élk appje is geregistreerd. Helemaal zuiver zijn de cijfers dus niet, we hebben veel meer gedaan. Maar het beantwoorden van vragen heeft altijd voorrang gekregen op het vastleggen ervan. Het SRW is afgelopen 2 jaar veel meer gepromoot in Mill en Grave, voorheen waren dit rustige gemeenten. Inmiddels wordt het SRW druk bezocht in beide gemeenten. De locatie van SRW Grave is gewijzigd naar de Esterade, een plek die bij veel inwoners bekend is en die zeer laagdrempelig en erg toegankelijk is. Dit alles heeft geleid tot een forse toename in Grave en Mill.  Doordat men nu ook door corona meer met ons heeft leren appen komt contact veel sneller en makkelijker tot stand. Ik verwacht dan ook dat de groei doorzet in 2022 voor zowel Grave als Mill. 

Ontwikkelingen

Als het gaat om ontwikkelingen dan zien de sociaal raadslieden weinig nieuwe onderwerpen. ‘Een top 5 is er altijd wel geweest, zegt Nick. Denk aan echtscheidingen, belastingaangifte, gemeentelijke toeslagen, huisvesting. Wat wel nieuw was, was arbeidsconflicten door corona en we zagen emigrerende burgers en statushouders die proberen naar de stad te komen.’ Aysel: ‘Het fijne aan ons werk is dat we eigenlijk altijd een antwoord kunnen geven. Behalve als het aankomt op huisvesting. Natuurlijk kunnen we tips geven waar mensen moeten kijken en rekening mee moeten houden, maar we kunnen de woningnood niet voor ze oplossen. Dat is frustrerend want je begrijpt heel goed hoe dat mensen raakt’.

Samenwerking

Nick: ‘De contacten met netwerkpartners zijn in 2021 echt beter geworden door corona. Omdat iedereen vanuit huis werkte kregen we ineens 06-nummers. Contact is daardoor makkelijker geworden. Eigenlijk ben ik heel blij met hoe de samenwerking nu is; er is veel vertrouwen en we worden regelmatig geconsulteerd.’

Aysel: ‘Danielle heeft ook online voorlichting gegeven in samenwerking met het Steunpunt Vrijwilligerswerk en Mantelzorg. Dat ging over belastingen en was een groot succes!’ Minder positief waren de ervaringen van onze cliënten met Plangroep.’

Nick: ‘Als je dat signaleert breng je dat natuurlijk onder de aandacht van je leidinggevenden en die hebben dat opgepakt.’ Een aantal projecten die op stapel stonden konden maar deels of geen doorgang vinden in verband met corona. Het regionaal overleg Sociaal Raadsliedenwerk heeft digitaal plaatsgevonden. ‘Wat niet doorging proberen we in 2022 alsnog te organiseren.’

Toegevoegde waarde

Het jaar 2021 heeft laten zien dat Sociaal Raadsliedenwerk heel hard nodig is en onder inwoners en partners bijzonder wordt gewaardeerd. ‘We zijn er eigenlijk voor alle volwassenen, maar de grootste groep is 25-65 jaar. Uitzondering daarop zijn de statushouders die gemiddeld jonger zijn. Voor hen is het echt heel belangrijk dat ze bij ons terecht kunnen zodat ze wegwijs worden in onze maatschappij. Bij ons kunnen mensen eindeloos terugkomen, dan worden ze gehoord en verder geholpen. Hierbij houden we aandacht voor de vraag achter de vraag en de zelfredzaamheid. We lossen niet alles op maar kunnen altijd advies geven. Dat maakt ons werk zo leuk; ondanks enorme werkdruk heb ik er echt plezier in’, zegt Nick.

Vooruitblik

‘Sociaal raadsliedenwerk stoomt door, wel of geen corona. Urgentie (veel administratieve zaken hebben deadlines) bepaalt prioriteit en dan is het belangrijk als team een stabiele basis te hebben. Die basis is er en gaan we ook handhaven. Daarnaast hebben we ambities voor 2022! Zoals gezegd staan er nog wat projecten op stapel, denk aan “van nieuwkomer naar wijkbewoner” gefinancierd door Stichting OPUS- tot eind september 2022. Dat is een project van Sociaal Raadsliedenwerk, participatieverklaring en Vluchtelingenwerk rondom financiën, gericht op statushouders ten doel ze duurzaam zelfredzamer te maken. Daarnaast zal er, zodra het kan, meer voorlichting worden gegeven op thema’s van nu, bijvoorbeeld over online fraude, of mijn kind wordt 18 wat veranderd er?’.