Opbouwwerk

Samen werken aan leefbaarheid

Soms vraagt de situatie in een buurt of wijk om intensieve inzet. Bijvoorbeeld wanneer er bepaalde problemen zijn of wanneer de leefbaarheid in het gedrang is. We werken dan voor langere tijd samen met jou aan een oplossing. Daarbij betrekken we ook anderen; bijvoorbeeld partijen die kunnen helpen bij het bereiken van ons doel.

Kansen benutten

Kun je als dorps- of wijkraad, (buurt)vereniging of zorgcoöperatie extra kennis of handen gebruiken? Wij leggen de verbinding tussen jou, buurtbewoners en organisaties die je verder helpen. Zo kunnen jullie samen ideeën uitvoeren en kansen benutten. Van het opzetten van kinderactiviteiten tot het meedenken over een eetpunt in het gemeenschapshuis; samen met jou verbeteren we de leefbaarheid in je wijk of buurt. De sociaal werkers kennen de omgeving en de bewoners. Wij zijn jouw eerste aanspreekpunt en zorgen dat je vragen snel worden opgepakt.

Voorbeeld: jongeren als rolmodel

Minder overlastmeldingen en een betere sfeer in de buurt. Dat was de inzet van het project voor de Vierlanderdreef in Cuijk. Hiervoor werkten we samen met het Basisteam Jeugd en Gezin, scholen, de wijkmeester, de wijkraad, intercultureel centrum Safina en de politie. Het project draaide om het motiveren en activeren van de jongeren en buurtbewoners. Door van jongeren een rolmodel te maken veranderde hun gedrag in positieve zin.

Deel je ideeën met de sociaal werker

Wil jij meewerken aan de leefbaarheid van je buurt? Laat het de sociaal werkers weten via 0485 700 500 of info@sociom.nl. Kijk ook op de pagina Burgerinitiatieven.

Medewerkers bij jou in de buurt
Wie is er dichtbij thuis?

Ellen Kocken

Sociaal werker, Opbouwwerk

Kimberly Morel

Sociaal werker, Opbouwwerk

Marsha Laijan

Sociaal werker, Opbouwwerk, De Ontmoeting

Dorpsteam Sint Anthonis

Sociaal werker,

Martijn Schmiermann

Sociaal werker, Opbouwwerk

Anja Valckx

Sociaal werker, Opbouwwerk, Coördinator vrijwilligerswerk
6 Medewerkers


Snel naar