Ouderschapsplan

Ouderschapsreorganisatie (ORO) bij Sociom

Na een scheiding of bij ouderschapsreorganisatie is het belangrijk om als ouders goed met elkaar te praten. Zo voorkom je dat de scheiding moeilijk wordt voor de kinderen. Het is nodig dat ouders samen een plan maken over hoe ze voor de kinderen gaan zorgen. Onze sociaal werkers (ORO-bemiddelaars) helpen je bij het maken van dit plan, waarbij rekening wordt gehouden met wat de kinderen nodig hebben.

Waarom een ouderschapsplan opstellen?

Het opstellen van een ouderschapsplan is een fijne manier om duidelijke afspraken te maken over de opvoeding en zorg voor je kinderen na de scheiding. Onze sociaal werkers (ORO-bemiddelaars) staan voor je klaar om vragen te beantwoorden, te bemiddelen en je te ondersteunen bij het opstellen van dit ouderschapsplan.

Sociom is er voor jou

Het is belangrijk dat je goed geadviseerd wordt door deskundigen, zodat je op de juiste plek terechtkomt en ondersteund wordt in het (soms moeizame) proces van uit elkaar gaan. Ons doel is het vinden van de beste oplossingen voor jou en je gezin. Voor meer informatie bekijk onderstaande pagina’s:

  • Het Scheidingsloket: we hebben een dagelijks telefonisch spreekuur van 9-10 uur, zonder kosten.
  • Ouderschapsreorganisatie: krijg hulp bij het opnieuw organiseren van het ouderschap na een scheiding.
  • Informatie video’s en podcast: verdiep je in de materie met onze video’s en luister naar ervaringsdeskundigen in onze podcast.

Veelgestelde vragen over het opstellen van een ouderschapsplan

Wat moet er allemaal in een ouderschapsplan staan?

In een ouderschapsplan staan afspraken over hoe jullie de zorg en opvoeding van jullie kinderen verdelen na de scheiding. Denk aan afspraken over de woonsituatie, omgangsregelingen, financiën (zoals kinderalimentatie), de opvoeding, schoolkeuze, medische beslissingen en hoe jullie elkaar informeren over belangrijke zaken betreffende de kinderen.

Hoe kunnen we de beste afspraken maken als we het niet eens zijn?

Het is belangrijk om open en eerlijk met elkaar te communiceren, ook als het moeilijk is. Probeer het belang van de kinderen voorop te stellen. Als jullie er samen niet uitkomen, kan mediation of begeleiding door een professional van Sociom helpen. Wij kunnen ondersteunen bij het vinden van compromissen en het opstellen van een evenwichtig ouderschapsplan.

Wat als de situatie verandert na het opstellen van het ouderschapsplan?

Het leven is veranderlijk, en het kan zijn dat afspraken in het ouderschapsplan op den duur niet meer passend zijn. In zo’n geval kunnen jullie het plan herzien. Sociom kan hierbij adviseren en ondersteunen. Het is belangrijk om wijzigingen altijd in onderling overleg en met instemming van beide ouders door te voeren.

Wij staan voor je klaar

Onze sociaal werkers zijn gespecialiseerd in het begeleiden van ouders tijdens en na een scheiding. Als je hulp nodig hebt bij het opstellen van een ouderschapsplan, neem dan contact met ons op via oro@sociom.nl. Samen zorgen we ervoor dat je de juiste ondersteuning krijgt om deze uitdagende periode zo goed mogelijk door te komen.